Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. 135.93 Kb

Projekta īstenošanas gaita no 03.2015-05.2015. Jaunākie notikumi projektā 03.2015-05.2015. 164.59 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014. - 28.02.2015. 133.40 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014.-30.11.2014. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014. - 30.11.2014.

eraf_es-01.png Projekta nosaukums: «Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2014/0049/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/104

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, MLĶF Silikātu materiālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1.aktivitātes «Atbalsts zinātnei un pētniecībai» 3.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014.–31.08.2015. (12 mēneši)

Projekta finansējums: 303 586 EUR, t.sk. ERAF finansējums (92,5%) – 280 817 EUR,  RTU līdzfinansējums (7,5%) – 22 769 EUR

Projekta mērķis: sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Projekta specifiskais mērķis - inovatīvu, metālapstrādē un mašīnbūvē izmantojamu hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošu pārklājumu ieguves tehnoloģiju izstrāde, izmantojot sola-gēla tehnoloģiju un lāzera starojumu.

Projekta kopsavilkums:

Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumiem tiek piedāvāta produkta tehnoloģijas apraksts, kas ļaus iegūt Latvijā un Baltijas valstīs līdz šīm nerealizētus nerūsējošā tērauda produktus ar pašattīrošos, hidrofīlu un hidrofobu pārklājumu, kas izstrādāts balstoties uz virsmas nano- un mikrostrukturēšanu, izmantojot TiO2, (SiO2, CeO2, ZrO2, u.c.) nanodaļiņas saturošu sola-gēla pārklājumu uznešanu un lāzera apstrādi. Tas potenciāli kalpos par uzlabotu un jaunu produktu izstrādes uzsākšanu Latvijā.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāīsteno šādas aktivitātes un jāiegūst sekojoši rezultāti:

1) pētniecība = eksperimentālās izstrādes veikšana.

Eksperimentālā izstrādes ietvaros tiks izmantotas emaljēšanas tehnoloģija, sola – gēla tehnoloģija un lāzera starojums, lai radītu un izpētītu jaunus, inovatīvus nanostrukturētus materiālus un to ražošanas tehnoloģijas. Pētniecība nodrošinās augstas kvalitātes produkta un tehnoloģijas apraksta izstrādi (optimizēts ražošanas process - samazināts tehnoloģisko darbību skaits un energoresursu patēriņš) un to skaitā 2 produktu prototipu ieguvi.

2) pētniecisko rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.

Projekta ietvaros īstenojamās eksperimentālās izstrādes veikšana un jaunā darbības virziena attīstība sastās ar:

-  jaunu emalju sastāvu izstrādi, kas atšķirsies no iepriekš patentējamies sastāviem, nolūkā panākt iespējami lielāku virsmas raupjumu, izvairīties no melnā pigmenta izmantošanas, u.c. sastāva īpatnībām, panākt mikrostrukturētu virsmu ieguvi, tādejādi paaugstinot efektīvo virsmas laukumu, kas pieejams sekojošajai sola-gēla pārklājuma uznešanai;

-  sola-gēla ar nanodaļiņām (fotokatalīskām, antimikrobiālām, luminiscējošām, krāsojošām) modificētu pārklājumu izstrādi arī neemaljētām metālu virsmām;

-  hibrīdas sola-gēla-lāzera tehnoloģijas pamatu izstrādi, nolūkā iegūt mikro-nanostrukturētas virsmas stiklveida pamatnēm, tādējādi nodrošinot ķīmiskās un fizikālās nanomateriālu ieguves tehnoloģiju sinerģiju.

Sagaidāmais rezultāts:

•  Izstrādāti 2 jauna nanodaļiņas saturoša pārklājuma produkta (hidrofīls un hidrofobs) prototipi;

•  Sagatavotas iesniegšanai 2 starptautiski atzītas publikācijas par pētījuma tēmu;

•  Gada laikā pēc projekta beigām plānots noslēgt licences līgumu ar jaunā materiāla izmantošanā un tehnoloģijas paņēmienā ieinteresētu komersantu.

Projekta īstenošanas vieta – Paula Valdena iela 3, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Gundars Mežinskis

Projekta administratīvais vadītājs: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

Publicēts RTU mājas lapā 30.09.2014.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016