Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Aktuālā informācija par projektu uz 3.11.2015 Aktuālā informācija par projektu uz 3.11.2015 246.16 Kb

Aktuālā informācija par projektu uz 20.07.2015. Aktuālā informācija par projektu uz 20.07.2015. 163.86 Kb

Aktuālā informācija par projektu uz 20.03.2015. Aktuālā informācija par projektu uz 20.03.2015. 341.07 Kb

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: «Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC/2.1.2.1.1/10/01/001

Projekta īstenotājs- vadošais  partneris: SIA «IT kompetences centrs»

Sadarbības partneris: RTU

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienests

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājums 2.1.2.1.1.apakšaktivitāte «Kompetences centri»

Projekta īstenošanas periods: 11.04.2011. līdz 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 14 091 616.42 EUR

Partnera darba uzdevums projekta īstenošanā: Partneris piedalās projekta ietvaros noslēgto pētījumu īstenošanā sadarbība ar informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumiem

Projekta īstenošanas vieta – SIA «Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs» un Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju institūts

Projekta vadītāji – Juris Rāts, Egīls Meiers

Projekta īstenošanas laikā līdz 2014. gada  decembrim tiek īstenoti šādi pētījumi:

  1. Nr. 1.13. Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte
  2. Nr. 1.2. Servisu maršrutēšanas tehnoloģijas darba plūsmās

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016