Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi  projektā: 05.2015.-08.2015. Projekta īstenpšanas gaita: 2015. gada maijs - 2015. gada augusts 383.81 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 03.2015.- 05.2015. Projekta īstenošanas gaita: 2015. gada marts - maijs 383.91 Kb

Projekta īstenošanas gaita 2014.gada novembris-2015.gada janvāris Projekta īstenošanas gaita 2014. gada novembris - 2015. gada janvāris 448.72 Kb  

Projekta īstenošanas gaita 2014. gada augusts - oktobris Projekta īstenošanas gaita 2014. gada augusts - oktobris 356.14 Kb

Projekta īstenošanas gaita 2014. gada maijs - jūlijs Projekta īstenošanas gaita 2014. gada maijs - jūlijs 357.92 Kb

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0070/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/004

Projekta īstenotājs- vadošais  partneris: SIA Tenachem

Sadarbības partneris: RTU MLĶF Polimērmateriālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1.aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai» (otrā kārta).

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2013. līdz 31.08.2015. (20 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: EUR 286162, t.sk. ERAF finansējums EUR 186120 (65.04%), SIA Tenachem un  Rīgas Tehniskās universitātes finansējums EUR 100042 (34.96%).
Partnera (RTU)  finansējuma daļa: 43328 EUR

Partnera darba uzdevums projekta īstenošanā: Partneris piedalās projekta aktivitātes Nr 1.2. «Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem optimizēto sastāvu ķīmisko un fizikālo īpašību pētījumi» īstenošanā.

Projekta īstenošanas vieta – SIA Tenachem un Rīgas Tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūts
Zinātniskais vadītājs (RTU) – Remo Merijs-Meri
Projekta vadītāja RTU – Aija Zeidaka

Projekta īstenošanas laikā līdz 2014. gada  janvāris -  aprīlis veikti pētījumi par piemērotāko epoksīda sveķu – cietinātāja  - katalizatora kombinācijas izvēli.

  1. Pētījumiem tika izmantoti dažādu veidu epoksīdi, kas tika samaisīti ar dažādiem cietinātājiem vai katalizatoriem. Katrs epoksīds tika samaisīts ar katalizatoru vai cietinātāju pie trīs dažādām epoksīda un katalizatora vai cietinātāja attiecībām.
  2. Samaisītajiem epoksīdiem tika noteikts gēla punkts jeb cietēšanas sākuma laiks, izmantojot rotācijas reometru.
  3. Epoksīda cietēšanas laikā (pēc 1h, 4h, 24h un 3 dienas) tam vizuāli tika noteiktas optiskās īpašības un krāsas izmaiņas.
  4. Sacietējušam epoksīdam pēc noteiktiem laika intervāliem (4h, 24h, 3 dienas un 7 dienas) tika noteikta cietība.
  5. Mehānisko īpašību noteikšanai epoksīdi tika atlieti teflona formās. Pēc noteikta cietēšanas laika (4h, 24h, 3 dienas un 7 dienas) iegūtajiem paraugiem tika noteikta mehāniskā stiprība stiepē, stiepes elastības modulis un relatīvā stiepes deformācija.

Publicēts : 2014. gada 28. aprīlī.
© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016