Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. 227.13 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2015.-31.05.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.03.2015.-31.05.2015. 274.32 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. 133.40 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014.-30.11.2014. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014.-30.11.2014. 203.59 Kb

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: «Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta-cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2014/0027/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/036

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, MLĶF Silikātu materiālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1.aktivitātes «Atbalsts zinātnei un pētniecībai» 3.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014.–31.08.2015. (12 mēneši)

Projekta finansējums: 204 578 EUR, t.sk. ERAF finansējums (92,5%) – 189 234 EUR, RTU līdzfinansējums (7,5%) – 15 344 EUR

Projekta mērķis: pētīt un izstrādāt ar bezskābekļa savienojumiem modificētus augsttemperatūras mullīta – cirkonija dioksīda keramikas materiālus, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus.

Projekta specifiskais mērķis ir iegūt jaunu augsttemperatūras ķīmiski inertu, augstas cietības keramikas produktu ar augstu mehānisko izturību, t.sk., pie paaugstinātām temperatūrām, kā arī izturību pret termiskiem triecieniem.

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais pamatojums ir radīt jauna veida keramikas materiālu ar uzlabotām kvalitātes īpašībām, kas sekmēs augsttemperatūras iekārtu ražošanas, kā arī medicīnas implantu nozares attīstību. Pētījuma gaitā izstrādātā jaunā keramikas materiāla galvenās priekšrocības būs tā būtiski uzlabotās funkcionālās īpašības: augstā temperatūras izturība un temperatūras triecienizturība, kā arī izturība uz spiedi, lieci un elastību. Šī jaunā materiāla uzlaboto funkcionālo īpašību kopums ļaus augsttemperatūras iekārtu ražotājiem paildzināt to lietošanas laiku, kā arī, iespējams, mainīt paredzamo lietošanas veidu, piemēram, ļaujot viena veida augsttemperatūras krāsnī kausēt dažāda veida materiālus.

Projektā tiks veiktas sekojošas aktivitātes (eksperimentālā izastrāde):

1) Izejas materiālu izvēle – pētnieki nosaka un izvēlas nepieciešamos nanolīmeņa modifikātorus sekmīgai pētījuma veikšanai.

 2) Izejas pulvera sagatavošana – izejmateriāla sasmalcināšana-sajaukšana planetārajās dzirnaviņās. Pie pulvera diferenciāli termiskā analīze (DTA), BET pulvera dispersitāte.

3) Paraugu izgatavošana - presēšana, ekstrudēšana, lai iegūtu attiecīgās diskveidīgas formas paraugus saķepināšanai  un turpmākai izpētei.

4) Saķepināšana - pētījuma dominējošā aktivitāte, kas noteiks materiāla struktūru un īpašības.  

5) Rezultātu pārbaudes materiāla īpašību noteikšanai:

6) Eksperimentālās izstrādes rezultātu apkopošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādāts jauns augsttemperatūras keramikas materiāls ar uzlabotām funkcionālām vērtībām;

2. Pielietota un aprobēta jauna metode augsttemperatūras keramikas saķepināšanā;

3. Sagatavotas iesniegšanai 2 starptautiski atzītas publikācijas par pētījuma tēmu;

4. Gada laikā pēc projekta beigām plānots noslēgt licences līgumu ar jaunā materiāla izmantošanā un tehnoloģijas paņēmienā ieinteresētu komersantu.

Projekta īstenošanas vieta – Paula Valdena iela 3, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: vad. pētn. Gaida Sedmale

Projekta administratīvais vadītājs: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

Publicēts RTU mājas lapā 10.09.2014.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016