Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS) - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - Par nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem parametriem

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - Pulpas veidošanās miglas aparātā

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - Pulpas koncentrators miglas aparātā

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - 01.10.2017 - 31.12.2017.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - 01.01.2018 - 31.03.2018.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - Miglas aparāta sistēma.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā - Miglas aparāta laboratorijas stends.

Projekta nosaukums: «Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/015

RTU PVS ID: 2538

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2017.–31.03.2020. (36 mēneši)

Projekta finansējums: 595 843,79 EUR

Projekta mērķis: izstrādāt jaunu dūmgāžu attīrīšanas iekārtas risinājumu mazas jaudas biomasas sadedzināšanas iekārtām samazinot emisijas (par 80%) un palielinot energoefektivitāti (par 20%) salīdzinājumā ar tradicionālajiem risinājumiem.

Projekta kopsavilkums. Projekts IFUS piedāvā jaunu dūmgāžu attīrīšanas tehnoloģisko risinājumu mazas jaudas biomasas katliem, kas ir paredzēts, lai samazinātu emisijas un paaugstinātu energoefektivitāti (līdz pat 20%) salīdzinot ar tradicionāliem risinājumiem. Šī risinājuma galvenā ideja ir izveidot miglas efekta zonu dūmgāžu attīrīšanas iekārtā, tādējādi samazinot smalko putekļu (PM10, PM 2.5) un gāzveida videi kaitīgās emisijas. Miglas zonas īpašības piesārņojuma sasaistīšanā tiks aplūkotas arī izmantojot elektrisko un elektromagnētisko lauku. Galvenās projekta darbības ietver eksperimenta plāna izveidi siltuma un masas apmaiņas procesa izpētei eksperimentālajā iekārtā, matemātiskā modeļa izveidi un rezultātu sakritības ar eksperimentālajiem datiem salīdzināšanu, mērījumu veikšanu emisiju samazināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas noteikšanai, izmantojot eksperimentālo iekārtu. Tiks veikta tehnoloģisko risinājumu identificēšana pH līmeņa regulācijai dūmgāžu attīrīšanas laikā, lai novērstu korozijas riskus, un pulpas, kas radusies dūmgāžu attīrīšanas laikā, attīrīšanai. Visbeidzot tiks veikta procesu ietekmējošie parametru analīze, lai būtu iespējams tālāk uzlabot iekārtas veiktspēju. Kā galvenais projekta rezultāts tiks izstrādāts prototips dūmgāžu attīrīšanas iekārtai, kas ir paredzēta mazas jaudas katlu emisiju samazināšanai.

Projektā plānotie rezultāti: Izstrādāts prototips dūmgāžu attīrīšanas iekārtai, kas ir paredzēta mazas jaudas katlu emisiju samazināšanai. Papildus sagaidāmie rezultāti, kas atbalsta tehnoloģiju pārnesi un atbalsta rezultāta izcilību, ietver:

  • zinātniskas publikācijas, kas ir iesniegtas izdevumiem, kas ir indeksēti Web of Science vai Scopus datubāzēs;
  • dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • tehnoloģiju tiesības;
  • intelektuālā īpašuma licences līgums;
  • jauna tehnoloģija;
  • jaunas pētnieku vietas doktorantūras un maģistrantūras studentiem;
  • konsolidēti ziņojumi par projekta darbības rezultātiem.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12 k-1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesore Dagnija Blumberga

Projekta administratīvais vadītājs: Terēza Bezručko

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 17.02.2017.

Pēdējās izmaiņas 24.04.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017