Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: "Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai"

Projekta numurs: KC-PI-2017/57

RTU PVS ID: 3547

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūta Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 2.kārta

Projekta īstenošanas periods:
1.posms - 29.01.2018.–28.07.2018. (6 mēneši)
2.posms – 30 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās

Projekta finansējums: 333 333 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 333 EUR RTU līdzfinansējums

Projekta mērķis: veikt iepriekšējo izstrādņu integrāciju vienotā tehnoloģijā, izmantojot daudzaģentu sistēmu paradigmas priekšrocības, šādi izstrādājot praktiski pielietojamu daudzaģentu robotizētas sistēmas tehnoloģijā sakņotu risinājumu, kas ļaus pārvērst esošas uzkopšanas iekārtas robotizētās sistēmās.
Projekta mērķis atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas pirmajam mērķim, otrajam transformācijas virzienam, piektajai viedās specializācijas jomai.

Projekta kopsavilkums: projekta ietvaros komercializējamā daudzu robotu tehnoloģija ir tapusi vairāku projektu ietvaros, kuros realizētas atsevišķas tehnoloģijas daļas.
Tehnoloģijas pamatā ir Daudzaģentu sistēmu paradigma, kas dažādu sarežģītu problēmu risināšanai iesaka izmantot izkliedētas sistēmas, kas katra pati par sevi ir autonoma un apveltīta ar lēmuma pieņemšanas, izpildes un komunikācijas spējām.
Komercializācijas rezultātā tehnoloģija tiks pārvērsta aparatūras un programmatūras risinājumā, kas ļaus esošas industriālās uzkopšanas iekārtas pārvērst par sadarboties spējīgām pārraudzīti autonomām sistēmām. To galvenās īpašības ir – automātiska uzdevuma izpilde, sadarbojoties ar citām iekārtām, kopīgi veidojot iekārtu komandu, kas veic uzkopšanas darbu industriālās teritorijās. Galvenā priekšrocība ir iespēja pārveidot jau esošas (jaunas vai lietotas) industriālās uzkopšanas iekārtas par pārraudzīti autonomām sistēmām, būtiski samazinot nepieciešamos ieguldījumus procesa automatizācijā, salīdzinot ar pilnīgi jaunu robotu iegādi, kas vienlaikus prasa esošo iekārtu utilizāciju, kā arī samazinot cilvēka iesaistīšanos uzkopšanas procesā.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. posmā:
  • Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
  • Komercializācijas stratēģijas attīstība
 2. posmā:
  • Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
   • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana

Sagaidāmais rezultāts: komercializēts vienots elektronikas un programmatūras papildinājums (no angļu val. Add-on), kas ļautu pilnībā automatizēt industriālās uzkopšanas iekārtas, pārvēršot tās par pārraudzīti autonomām intelektuālām iekārtu komandām, kuras spēj izpildīt uzkopšanas darbu pilnīgi automātiski bez cilvēka klātbūtnes un tiešas uzraudzības.
Tehnoloģijas fiziskā izpausme ir elektroniska iekārta, kas sastāv no sensoriem, saskarnes moduļiem, skaitļošanas mezgla un sakaru iekārtas, kā arī servera, kas veic dispečera funkcijas un ļauj sazināties ar lietotāju.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavgrīvas iela 2, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors, vadošais pētnieks Agris Ņikitenko

Projekta administratīvais vadītājs: Magda Kariņa

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 11.04.2018.

Pēdējās izmaiņas 11.04.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018