Rīgas Tehniskā universitāte

BOMCA-9
bomca_logo.jpg
 es_logo.png

Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA/Border Management Programma in Central Asia) 9. posms

Projekts tika uzsākts  2015. gada 15. jūnijā un tā īstenošanas periods ir 3 gadi. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 5 miljoni eiro. 90,90 % no kopējā budžeta tiek finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Līdzfinansējumu nodrošina projektā iesaistītās dalībvalstis.

Projekta galvenie uzdevumi ir Centrālāzijas valstu (Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā) robežu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, piedāvājot Integrētās robežu vadības (IBM) aktuālākos elementus. Plānots sniegt atbalstu valsts iestādēm migrācijas reformu attīstības jomā, Robežapsardzības, Muitas un Migrācijas aģentūru kapacitātes stiprināšanā, kā arī stiprināt jomas, kuras īsteno drošības pasākumus, tirdzniecības veicināšanu un ekonomisko attīstību reģionālajā un nacionālajā līmenī.

Projekta mērķis ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā, sniedzot atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

BOMCA-9 projekta vadību nodrošina Latvijas Valsts robežsardze. Projekta īstenošanā piedalās Lietuvas muitas dienests, Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (International Centre for Migration Policy Development) un Rīgas Tehniskā universitāte.

BOMCA-9 projekta aktivitātes veido 3 komponentes:

1. Robežas dienestu institucionālās kapacitātes stiprināšana (koordinē – Rīgas Tehniskā universitāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts)

2. Robežas jaukto migrācijas plūsmu institucionālā ietvara attīstīšana (koordinē – Latvijas Valsts robežsardze)

3. Tirdzniecības veicināšanas režīma ieviešana uz robežas (koordinē – Lietuvas Muitas departaments)

Kļūstot par vadītāju vienai no projekta trijām komponentēm, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) nākamo triju gadu laikā organizēs Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācības, ekspertu konsultācijas, mācību braucienus. Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Centrālāzijas valstu atbildīgos dienestus ar Eiropas Savienības praksi muitas un robežpārvaldības, finanšu plānošanas un kontroles, kā arī cilvēkresursu jomās. Īpaša uzmanība tiks veltīta cīņai pret korupciju robeždrošības dienestos, kā arī muitas izglītības sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai šo valstu augstākajās mācību iestādēs.

Projekta ziņu lapa Nr. 1

Projekta ziņu lapa Nr. 2

Projekta buklets

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.bomca-eu.org

Projekta vadītājs - 1. komponentes vadītājs:
Normunds Rudzītis
RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Normunds.Rudzītisbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

Projekta asistente – 1. komponentes vadītāja asistente:
Liāna Supe
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras Projektu vadītāja
Liana.Supebf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv
Tālr.: 67089663
 

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013