Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.12.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.12.2015. 229.54 Kb

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2015. 239.50 Kb

Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 30.06.2015. Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 30.06.2015. 238.55 Kb

Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 31.03.2015. Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 31.03.2015. 240.07 Kb  

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013.

Jaunākie  notikumi projektā  01.01.2013.–31.03.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.01.2013.–31.03.2013.

Jaunākie  notikumi projektā 01.12.2012.–30.12.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2012.–30.12.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.07.2012.–30.09.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.07.2012.–30.09.2012.

Jaunākie notikumi projektā 04.04.2012.–30.06.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.04.2012.–30.06.2012.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004

Projekta īstenotāji: vadošais partneris – Latvijas Universitātes aģentūra «LU Cietvielu fizikas institūts»;  sadarbības partneri – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU); Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Fizikas institūts»; Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts»; RTU Neorganiskās ķīmijas institūts.

Projekta administrētājs un finansējuma saņēmējs: Latvijas Universitātes aģentūra «LU Cietvielu fizikas institūts».

Darbības programma un aktivitāte: «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012. – 30.11.2015. (47 mēneši)

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 10 980 660 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 9 782 156.90 EUR  un vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte – 89.98%. RTU projekta daļa  3 827 249.10 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot vienotu pētniecības, mācību, un inovāciju centru, kurā  apvienotos un viens otru papildinātu studiju un zinātniskais darbs, tiktu koncentrēts zinātniskais potenciāls, notiktu augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošana, atrastos pasaules klases zinātniskās aparatūras un tehnoloģisko iekārtu parks, kas ļautu veikt starptautiska līmeņa pētījumus.

Projekta aktivitātes:
1) RTU būvniecība un rekonstrukcija;
2) RTU pētnieciskās aparatūras iegāde un uzstādīšana.

Sagaidāmais rezultāts:
RTU apakšprojekta ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas 26 pētnieciskās aparatūras vienības un iekārtu komplekti, kā arī tiks veikti renovāciju darbi 471.35 kvadrātmetru platībā, kas kopumā ļaus paplašināt nanotehnoloģiju un materiālu zinātnes nozari Latvijā.

Projekta vadītājs Andris Ozoliņš, Cietvielu fizikas institūts. RTU projektu vadītāja Rita Rimša.
© Rīgas Tehniskā universitāte 2012
Publicēts RTU mājas lapā 31.01.2012.

Pēdējās izmaiņas 08.01.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016