Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Dabisks termoiepakojums - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: Dabisks termoiepakojums

Projekta numurs: KC-L-2017/12

RTU PVS ID: 3248

Projekta īstenotājs: Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"

Projekta īstenošanas periods:
1. kārta: 19.07.2017.–18.01.2018.
2. kārta: 19.01.2018.-31.03.2020.

Projekta finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt dabiska termoiepakojuma tehnoloģiju un produktu, kas nodrošinās uzglabājamo produktu kvalitāti, ir videi un cilvēka veselībai nekaitīgs ekoprodukts, kas dzīves cikla beigās dabiski sadalīsies, turklāt ražošanai tiks izmantota izejviela, kas ir atlikumprodukts no cita produkta ražošanas un pārsvarā netiek izmantots (ekstraģēts skuju koku zalenis).

Projekta kopsavilkums: Projekts Dabisks termoiepakojums piedāvā jaunu termoiepakojuma tehnoloģiju un produktu, ražotu no blakusprodukta pēc skuju koka zaleņa ekstrakcijas un skuju ekstrakta iegūšanas, kas būtu ekoloģiski pamatots ilgtspējīgs produkts ar minimālu ietekmi uz vidi. Komercializācijai piedāvāto termoiepakojumu iespējams izgatavot dažāda izmēra gan kā kasti, gan konteineru, kas arī ir tradicionālie termoiepakojumu veidi. Termoiepakojumam klāt tiktu pievienota organiska saistviela un, nepieciešamības gadījumā (ja termoiepakojums paredzēts tiešā saskarē ar pārtikas vai citiem jūtīgiem produktiem) un pārklāts ar organiska pārklājuma slāni. Visas produkta izgatavošanai izmantotās izejvielas ir videi, klimatam un cilvēka veselībai nekaitīgs un dzīves cikla beigās produktu var kompostēt vai sadedzināt. Tāpēc piedāvātais produkts ir ekoloģiski pamatota alternatīva šobrīd plaši lietotajiem no fosilajiem resursiem izgatavotajiem termoiepakojumiem.

Sagaidāmais rezultāts: Izstrādāta dabiska termoiepakojuma tehnoloģija un produkts.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12 k-1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesore Dagnija Blumberga

Projekta administratīvais vadītājs: Terēza Bezručko

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 19.01.2018.

Pēdējās izmaiņas 19.01.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017