Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie ERAF projekti

Aktuālie ERAF projekti
eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums:
«Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība»

Projekta nosaukums:
«Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi»

Projekta nosaukums:
«Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs»

Projekta nosaukums:
«Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs»

Projekta nosaukums:
«Inovatīvās divkomponentu sistēmas uz silil-terminētu polimēru bāzes perspektīva pielietojuma hermētiķiem un adhezīviem»

Projekta nosaukums:
«Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai» 

Projekta nosaukums: 

«Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide» 

Projekta nosaukums:
«Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība» 

Projekta nosaukums:
«Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana» 

Projekta nosaukums:
«Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)» 

Projekta nosaukums:
«Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs»

Projekta nosaukums:
«Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota Lidaparāta vides monitoringam eksperimentāla parauga izstrāde (LARIDAE)» 

Projekta nosaukums:
«Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas saturošo pārklājumu izstrāde borsilikātstikla emaljai tēraudam, izmantojot sola-gēla un lāzera tehnoloģijas» 

Projekta nosaukums:
«Bezskābekļa savienojumu ietekme uz augsttemperatūras mullīta-cirkonija keramikas izstrādi, pielietojot netradicionālus saķepināšanas paņēmienus» 

Projekta nosaukums:
«Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība»

Pēdējās izmaiņas 09.07.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013