Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.12.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.12.2015. 235.53 Kb

E 1630 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2015. 244.16 Kb  

Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 30.06.2015. Aktualitātes RTU aktivitātēs uz 30.06.2015. 241.53 Kb

1630 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015. 240.57 Kb

1630 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014. 238.27 Kb

1630 J Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014. 203.38 Kb

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.01.2013.–31.03.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.01.2013.–31.03.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.10.2012.–31.12.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.10.2012.–31.12.2012.

 
eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006

Projekta īstenotājs: vadošais partneris – Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta administrētājs: Ventspils Augstskola.

Darbības programma un aktivitāte: «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1.pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».

Projekta īstenošanas periods: 22.12.2011 – 30.11.2015 (48 mēneši)

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 15 801 461 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 14 196 152 EUR un vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte – 89.84%. RTU projekta daļa  2 066 741.20  EUR.

Projekta mērķis: Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra (IKST VNPC) izveide ilgtermiņa mērķis ir veicināt sadarbību fundamentālajā un pielietojamajā pētniecībā informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, kā arī signālapstrādē, koncentrējot, integrējot un efektīvi izmantojot zinātnisko infrastruktūru un intelektuālo potenciālu, lai nodrošinātu ES ekselences centra standartu un paaugstinātu IKST VNPC un Latvijas zinātnes kopējo konkurētspēju Eiropas pētniecības telpā.

Projekta aktivitātes:
1. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcija un renovācija.
2. Zinātnisko tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde.
3. Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde.

Sagaidāmais rezultāts: RTU projekta ietvaros tiks veikta telpu rekonstrukcija Meža ielā 1/4, Rīgā, 219,4 kvadrātmetru platībā. Tiks iegādātas 17 zinātniskās iekārtas un 62 zinātnisko iekārtu komplekti RTU infrastruktūras attīstībai:
 • Augstas veiktspējas aprēķinu vides izveidei;
 • Mākoņdatošanas un virtualizācijas pētījumiem;
 • Intelektuālu robotu un viedo sensoru pielietojumu pētījumiem;
 • E-medicīnas pētījumiem;
 • Stohastiskās un metaheiristiskās modelēšanas pētījumiem;
 • Elektronisko iekārtu un mikro (nano) shēmu izstrādes, prototipēšanas un testēšanas pētījumiem;
 • Ātrdarbīgās šķiedru optikas pārraides sistēmām, IPTV, datu kompresijai, trafika analīzei;
 • Zināšanu plūsmas, interneta, televīzijas un mobilo tehnoloģiju e-pakalpojumu pētījumiem.
Kā arī tiks aprīkotas 23 zinātnisko darbinieku darba vietas.

Projekta vadītāja Jana Berka, Ventspils augstskola. Projekta vadītāja RTU Rita Rimša.
© Rīgas Tehniskā universitāte 2012
Publicēts RTU mājaslapā 31.01.2012.

Pēdējās izmaiņas 13.04.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016