Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Tīro tehnoloģiju klasteris

 

cleantech_latvia.jpg

Rīgas Tehniskā universitāte ir sadarbības partneris biedrības «Latvijas Biotehnoloģijas asociācija» projektā «Tīro tehnoloģiju klasteris», kas tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas reģionālās attīstības fondu.

Projekta nosaukums: «Tīro tehnoloģiju klasteris»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: L-KAP-12-0009

Projekta īstenotājs-vadošais  partneris: Biedrība «Latvijas Biotehnoloģijas asociācija»

Sadarbības partneri: RTU (Pilns partneru saraksts)

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās darbības projektu nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti „Klasteru programma”

Projekta īstenošanas periods: 12.09.2012. līdz 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums: Klastera attiecināmās izmaksas 493 421.74 EUR

Partnera darba uzdevums projekta īstenošanā: Partneris piedalās projekta ietvaros noslēgto aktivitāšu īstenošanā sadarbība ar Tīro tehnoloģiju klastera dalībniekiem

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas Tehniskā universitāte un vietas, kas noteiktas klastera partneru individuālo sadarbības līgumu ietvaros

 

liaa_logo.jpg

eraf_es-01.png

  

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016