Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu
eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs»

Rīgas Tehniskā Universitāte ir kā viena no SIA «LEO Pētījumu centrs» dibinātājiem un zinātniskajiem partneriem ir uzsākusi līdzdalību projekta «Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs» pētījumu virziena «Elektronikas un elektrotehnikas industriālo tehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrādes virziens» īstenošanā (projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/005,līguma Nr. L-KC-11-0006).

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2015. gada 1. jūlijam. Projekta īstenošana tiek atbalstīta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 6 249 999,55 LVL apmērā (projekta kopējās attiecināmās izmaksas sasniedz 10 112 379,19 LVL).

Finansējuma saņēmējs: SIA «LEO Pētījumu centrs»

Pēdējās izmaiņas 03.02.2012.