Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Publicitāte (2018.01.04)

Jaunumi projektā Publicitāte (2018.04.04)

Projekta nosaukums: «Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.1.1.0/17/I/002

RTU PVS ID: 3169

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektora dienests

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”

Projekta īstenošanas periods: 15.09.2017. – 14.09.2021. (48 mēneši).

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas EUR 11 009 899 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 9 358 414,15 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 651 484,85).

Projekta vispārējais mērķis: ir palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu.

Projekta vispārējais mērķis: ir palielināt modernizēto Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) STEM studiju programmu skaitu, uzlabojot un attīstot RTU infrastruktūru.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 1. Projekta vadība un īstenošana.
 2. Augstākās izglītības infrastruktūras pārbūve un būvniecība:
  1. Ķīpsalas ielas 6B, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai;
  2. Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai;
  3. ēkas Zunda krastmalā 10, Rīgā, būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgi pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” īstenošanai;
  4. materiālo aktīvu demontāža un pārvietošana.
 3. STEM studiju īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un materiālu iegāde.
 4. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.
 5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas vieta: Ķīpsalas iela 6, Rīga; Ķīpsalas iela 6A, Rīga; Ķīpsalas iela 6B, Rīga; Zunda krastmala 10, Rīga; Āzenes iela 12 k-1, Rīga; Āzenes iela 12, Rīga, Paula Valdena iela 3, Rīga; Kronvalda bulvāris 1, Rīga; Piebalgas iela 3, Cēsis; Smilšu iela 90, Daugavpils, Kuldīgas iela 55, Ventspils.

Projekta vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projekta koordinators: Baiba Endzele, tālr.: 67089617

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 04.10.2017.

Pēdējās izmaiņas 04.10.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017