Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 31.08.2015 Jaunākie notikumi projektā 31.08.2015 430.60 Kb

Jaunākiem notikumi projektā 2015.gada februārī – 2015.gada aprīlī. Jaunākie notikumi projektā 01.02.2015. – 30.04.2015. 343.77 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.11.2014-31.01.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.11.2014 – 31.01.2015. 484.61 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.08.2014-31.10.2014. Jaunākie notikumi projektā 01.08.2014 – 31.10.2014. 492.92 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.05.2014.-31.07.2014. Jaunākie notikumi projektā 01.05.2014. – 31.07.2014. 427.59 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2014.-30.04.2014 Jaunākie notikumi projektā 01.03.2014. – 30.04.2014 497.68 Kb

eraf_es-01.pngProjekta nosaukums: «Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0068/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011

Projekta īstenotājs: SIA «SCM Latvia»

Sadarbības partneris: RTU TMF Aeronautikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1.aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai» (otrā kārta).

Projekta īstenošanas periods: 02.01.2013. līdz 31.08.2015. (19 mēneši un 28 dienas).

Projekta kopējais finansējums: EUR 377 358.41, t.sk. ERAF finansējums EUR 262 942.44 (69.68%), SIA „SCM Latvia” un  Rīgas Tehniskās universitātes finansējums EUR 114 415.97 (30.32%).

Projekta kopsavilkums

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot inovatīvu un energoefektīvu vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālo prototipu Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai, tādejādi palīdzot nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauns produkts – inovatīvas un energoefektīvas vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriāls prototips, kas sastāv no nesošās konstrukcijas, ģeneratora, rotora un vadības sistēmas ar pievadu un jauna tehnoloģija – augsti efektīva vēja enerģētiskās iekārtas mainīgas ģeometrijas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģija CAM vidē.

Vēja enerģētiskās iekārtas industriālais prototips tiks projektēts pielietojot CAM tehnoloģijas. Tas palīdzēs ne tikai optimizēt detaļu un mezglu ražošanas procesu, bet arī paaugstināt tā tehnoloģiskumu turpmākajā masveida ražošanā. Dažādu vēja enerģētisko iekārtu detaļu ražošanas tehnoloģiskie procesi tiks izstrādāti, ievērojot detaļu ģeometrijas, izmantojamo materiālu, darbagaldu un izgatavošanas ražīguma īpatnības.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • Izveidot vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju eksperimentālo paraugu, testēt to un novērtēt kvalitāti;
  • Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē;
  • Vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas mainīgas ģeometrijas lāpstiņu automatizētas ražošanas tehnoloģijas (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde;
  • Tehniskās dokumentācijas izstrāde;
  • Izveidot vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometrijas industriālo prototipu;
  • Vēja enerģētiskās iekārtas industriālā prototipa izpēte un novērtēšana;
  • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;
  • Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vieta – SIA «SCM Latvia» un Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūts

Zinātniskais vadītājs – Aleksandrs Urbahs

Projekta vadītāja RTU – Madara Saulesleja

Pēdējās izmaiņas 17.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016