Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem (Omega-3) - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem (Omega-3)

Projekta numurs: KC-PI-2017/60

RTU PVS ID: 3545

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta īstenošanas periods: 1. kārta: 29.01.2018.–28.07.2018.

Projekta finansējums: 1. kārta: 27 777, 00 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt videi draudzīgu ražošanas un ekstrakcijas tehnoloģiju, lai iegūtu lētu un uzturvielām bagātu vienšūnu eļļu, kuru izmantotu kā izejvielu zivju barībā, tradicionālās zivju eļļas aizvietošanai.

Projekta kopsavilkums: Akvakultūras šobrīd ir visstraujāk augošā pārtikas rūpniecības nozare pasaulē, tomēr akvakultūras turpmākā attīstība ir apdraudēta, jo tā joprojām par galveno barības izejvielu avotu (barība audzētajām zivīm) izmanto no dabiskās nozvejas iegūtos resursus (zivju eļļu). Dabiskās nozvejas apjomi pēdējos 20 gadus nav mainījušies un šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā dabiskā nozveja vairs nespēj apgādāt akvakultūras industriju ar zivju audzēšanā nepieciešamo zivju eļļu. Lai akvakultūras attīstītos arī turpmāk, ir nepieciešams atrast alternatīvu barības avotu, kurš neradītu papildus konkurenci pār jau tā ierobežotajiem resursiem (zivju populācijas jūrās un okeānos, aramzeme, pirmējie augu izcelsmes cukuri utt.). Balstoties uz projekta iesniedzēju publicētajiem zinātniskajiem rakstiem un veikto zinātnisko publikāciju analīzi, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki, profesora Ivara Veidenberga vadībā, pasākumam “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” piedāvā no ražošanas blakusproduktiem iegūtu vienšūnu eļļu (zivju eļļas analogs). Tehnoloģija ir iekārtu kopums, kas veic ražošanas atkritumu pirmsapstrādi, mikroorganismu kultivēšanu substrātā (substrāts - apstrādātie atkritumi), iegūtās mikroorganismu biomasas apstrādi, vienšūnu eļļas (produkts) ekstrakciju no biomasas (superkritiskā CO2 ekstrakcija) un produkta kvalitātes kontroli.

Sagaidāmais rezultāts: Izstrādāta videi draudzīga ražošanas un ekstrakcijas tehnoloģija vienšūnas eļļas ieguvei, lai izmantotu kā izejvielu zivju barībā, tradicionālās zivju eļļas aizvietošanai.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12 k-1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Ivars Veidenbergs

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 29.01.2018.

Pēdējās izmaiņas 29.01.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018