Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC/2.1.2.1.1/10/01/006

Projekta īstenotājs- vadošais  partneris: SIA «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs»

Sadarbības partneris: RTU

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienests

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājums 2.1.2.1.1.apakšaktivitāte «Kompetences centri»

Projekta īstenošanas periods: 11.04.2011. līdz 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas EUR 12 703 617.22

Partnera darba uzdevums projekta īstenošanā: Partneris piedalās projekta ietvaros noslēgto pētījumu īstenošanā sadarbība ar attiecīgās nozares uzņēmumiem

Projekta īstenošanas vieta – SIA «Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs» un Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta vadītāji RTU – Jānis Rubulis, Linda Mežule, Kristīna Tihomirova, Romāns Neilands

Projekta īstenošanas laikā līdz 2014. gada decembrim tiek īstenoti šādi pētījumi:

  1. Nr. 3.2.-2. Industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanas izpēte
  2. Nr. 3.2.-3. Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens izpēte
  3. Nr. 3.2.-4. Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas un uzlabošanas izpēte
  4. Nr. 1.1./49 Mikroorganisku kultūru dinamikas noteikšana un relatīvā salīdzināšana ar molekulārās bioloģijas metodi
  5. Nr. 2.2.-2.  Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar sorbentiem ar neapstrādātas gāzes plūsmu 3-5 m3/h un 30- 50 m3/h
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016