Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Ultraskaņas kaulu skeneris - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: "Ultraskaņas kaulu skeneris"

Projekta numurs: KC-PI-2017/61

RTU PVS ID: 3541

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvzinātnes centra Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 2.kārta

Projekta īstenošanas periods:
1.posms - 29.01.2018.–28.07.2018. (6 mēneši)
2.posms – 30 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās

Projekta finansējums: 333 333 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 333 EUR RTU līdzfinansējums

Projekta mērķis: veicot funkcionālā prototipa realizāciju (automātiska skenēšana, jaunu datu apstrādes metožu pielietošana, lietotāja interfeiss, diagnostisko parametru gala noteikšana), validēšanu laboratorijas un klīniskās izpētēs, datu bāzes savākšanu, salīdzinājumu ar datortomogrāfiju, patentu un brīvības darboties analīzi, patentēšanu un sākotnējo mārketingu (tirgus stratēģijas attīstība, stratēģiskā investora meklēšana, īpaša tirgus pētījums, CE marķējuma iegūšanas nosacījumu sagatavošana, iespējas iegūt FDA aprobācijas izpēte) attīstīt tehnoloģiju no tehnoloģijas gatavības līmeņa TRL 5 (tehnoloģija pārbaudīta atbilstošā vidē) līdz TRL 7 (Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē).
Projekta mērķis atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas otrajai un trešajai prioritātei.

Projekta kopsavilkums: piedāvāto ultraskaņas kaulu skenera tehnoloģiju var raksturot ar terminu: daudzparametriskā kaula ultrasonometrija. Tā ir balstīta uz divām sastāvdaļām: 1)virzošo viļņu izmantošana plašā frekvenču diapazonā; 2) aksiālā skenēšana: divdimensiju viļņu formas topogrāfijas analīze. Mainot ultraskaņas frekvenci, var izmantot tādas akustiskas modes, kas parāda īpašo jutību pret ģeometriskām (biezums), strukturālām (porainība) un mehāniskām (no mineralizācijas pakāpes atkarīgām) kaulu īpašībām. Tādējādi ir iespējams iegūt diferenciālo diagnostiku osteoporozei (paaugstināta porainība), osteomalācijai (mineralizācijas deficīts) un atrofijai (kaulu masas samazināšanas), kas šobrīd ir iespējama tikai ar specializētas datortomogrāfijas palīdzību. Aksiālā skenēšana ļaus vizualizēt minēto īpašību izmaiņas attiecībā pret kaulu garumu, tādējādi nosakot slimību attīstības pakāpi. Saņemto viļņu formu vai akustisko kaulu profilu matricu spatio-temporālie parametriskie attēli ir unikāla tehnoloģija, kas ļauj vizuāli attēlot kaulu stāvokli. Mīksto audu nehomogenitātes efekta novēršanas problēma tiek atrisināta, izmantojot matemātiskos modeļus, kas ļaus iegūt informāciju par mīksto audu invariantu.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. posmā:
  • Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
  • Komercializācijas stratēģijas attīstība
 2. posmā:
  • Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
   • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana

Sagaidāmais rezultāts: izgatavots ultraskaņas kaulu skenera prototips, kas realizē automatizētu skenēšanas un datu reprezentāciju funkciju tuvu gala produktam, t.sk. prototips pārbaudīts laboratorijā un klīnikā, kas apliecina, ka tas spēj diagnosticēt kaula stāvokli osteoporozes un vielmaiņas slimību gadījumos. Projekta ievaros tiek izstrādāti arī tehniskie un mārketinga materiāli produkta turpmākai attīstībai.

Projekta īstenošanas vieta: Ķīpsalas iela 6a/6b, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: pētnieks Aleksejs Tatarinovs

Projekta administratīvais vadītājs: Magda Kariņa

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 11.04.2018.

Pēdējās izmaiņas 11.04.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018