Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Betulīna iegūšanas tehnoloģija - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: "Betulīna iegūšanas tehnoloģija"

Projekta numurs: KC-PI-2017/64

RTU PVS ID: 3540

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 2.kārta

Projekta īstenošanas periods:
1. posms 29.01.2018.–28.07.2018. (6 mēneši)
2.posms – 30 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās

Projekta finansējums: 333 333 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 333 EUR RTU līdzfinansējums

Projekta mērķis: betulīna iegūšanas tehnoloģijas gatavības līmeni palielināt no TRL 5 (tehnoloģija pārbaudīta atbilstošā vidē) uz TRL 7 (sistēmas prototips demonstrēts darba vidē). Projekta mērķis atbilst pirmajam un otrajam Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteiktajam tautsaimniecības transformācijas virzienam, pirmajai, otrajai un sestajai prioritātei.

Projekta kopsavilkums: ir izstrādāta tehnoloģija augstas kvalitātes bioloģiski aktīvas dabas vielas betulīna iegūšanai. Betulīns tiek iegūts ekstrakcijas procesā no bērza tāss un attīrīts īpašā procesā, kurā netiek izmantotas kaitīgas ķīmiskas vielas un liels enerģijas patēriņš. Tā kā tehnoloģiskais process ir “zaļā tehnoloģija” (green technology), tā ļauj produktu pielietot kosmētikas, pārtikas un biofarmācijas industrijās.
Izstrādātā tehnoloģija iekļauj izejvielas - bērza tāss, kas plaši pieejama kā kokrūpniecības blakus produkts sagatavošanu, to attīrot un pielāgojot betulīna ekstrakcijas procesam. Betulīna ekstrakcijas process ir pielāgots tā, lai netiktu izmantotas kaitīgas ķīmiskas vielas un liels enerģijas patēriņš. Iegūto ekstraktvielu maisījumu, kas satur lielu daudzumu betulīna attīra īpašā procesā, kas sasniedz augstu betulīna tīrību un atbilst kosmētikas, pārtikas un biofarmācijas prasībām.
Projekta īstenošanā ir nepieciešams veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, izstrādāt komercializācijas stratēģiju, veikt rūpnieciskos pētījumus pārbaudot tehnoloģijas darbību reālajā vidē, kā arī veikt komercializācijas pasākumus.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. posmā:
  • Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
  • Komercializācijas stratēģijas attīstība
 2. posmā:
  • Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana

Sagaidāmais rezultāts: Darbspējīga tehnoloģija, kas nodrošina augstas kvalitātes betulīna ražošanu atbilstoši kosmētikas, pārtikas un biofarmācijas prasībām. Ražošana tiek veikta pēc ”zaļās” ražošanas principiem, izmantojot automatizācijas elementus.

Projekta īstenošanas vieta: Paula Valdena iela 3, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Māris Turks

Projekta administratīvais vadītājs: Magda Kariņa

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 11.04.2018.

Pēdējās izmaiņas 11.04.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018