Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2015. 291.27 Kb

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015 289.64 Kb

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014.

1632 aktuala informācija Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.01.2014.

Jaunākie notikumi projektā 01.08.2013.–31.10.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.08.2013.–31.10.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.05.2013.–30.07.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.05.2013.–30.07.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.02.2013.–30.04.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.02.2013.–30.04.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.11.2012.–31.01.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.11.2012.–31.01.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.08.2012.–31.10.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.08.2012.–31.10.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.05.2012.–31.07.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.05.2012.–31.07.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.02.2012.–30.04.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.02.2012.–30.04.2012.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001

Projekta īstenotājs: vadošais partneris – Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Projekta administrētājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Darbības programma un aktivitāte: «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2012.– 31.08.2015. (44 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 20 920 874,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 17 752 324,00 EUR, un vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte – 84.85%. Cits publiskais finansējums 1 938 344,10 EUR. RTU projekta daļa 20 951,79 EUR (89.5%).

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrā, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību darbības programmas «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes «Zinātnes infrastruktūras attīstība» pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta aktivitātes: Rīgas Tehniskās universitātes telpu renovācija.

Sagaidāmais rezultāts: RTU apakšprojekta ietvaros tiks veikta laboratorijas renovācija Paula Valdena ielā 3, Rīgā, LV-1048, aprīkojot to ar velkmes skapjiem, specializētajām iebūvējamām laboratorijas mēbelēm un pieslēdzot tiem nepieciešamās komunikācijas (ventilāciju, ūdensvadu, kanalizāciju, elektroapgādi) 53.1 m2 platībā, kas radīs mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm farmācijas un biomedicīnas zinātnes jomās.

Projekta vadītāja: Edīte Mētere, Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekta vadītāja RTU Rita Rimša.
© Rīgas Tehniskā universitāte 2012
Publicēts RTU mājas lapā 31.01.2012.

Pēdējās izmaiņas 19.10.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016