Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai (BIACRED) - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai (BIACRED)

Projekta numurs: KC-PI-2017/49

RTU PVS ID: 3544

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta īstenošanas periods: 1. kārta: 29.01.2018.–28.07.2018.

Projekta finansējums: 1. kārta: 27 777, 00 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu biofiltra iekārtu, kura risinās ēku energoefektivitātes-iekštelpu gaisa kvalitātes-termālo komforta dilemmu.

Projekta kopsavilkums: Šī projekta ietvaros ir plānots izveidot biofiltra iekārtas prototipu, kas samazinās CO2 un GOS koncentrāciju telpu gaisā, izmantojot biomimikrijas principu – augu spēju absorbēt un izdalīt CO2. Ēku energoefektivitātes-iekštelpu gaisa kvalitātes-termālo komforta dilemma rodas telpās, kurās ir augsts cilvēku blīvums, piemēram, skolās, konferenču telpās, birojos utt., kurās CO2 un gaistošie organiskie savienojumi (GOS) ir galvenie iekštelpu piesārņotāji. Prototips tiks veidots no CO2 absorbcijas moduļa un zaļās sienas moduļa. Biofiltra iekārtas testos iegūtie dati tiks izmantoti jau izveidotā sistēmdinamikas modeļa validēšanai.

Sagaidāmais rezultāts: Izstrādāts biofiltra iekārtas prototips.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12 k-1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesore Andra Blumberga

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 29.01.2018.

Pēdējās izmaiņas 29.01.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018