Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Īstenotie ERAF projekti
Īstenotie ERAF projekti

eraf_es-01.png
Projekta nosaukums:
«Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes»

Projekta nosaukums:
«Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde»

Projekta nosaukums:
«Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai»

Projekta nosaukums:
«Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem»   

Projekta nosaukums:
«Modulāra lēngaitas elektroģeneratora izstrāde vēja turbīnām»

Projekta nosaukums:
«Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās»

Projekta nosaukums:
«Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte»

Projekta nosaukums:
«Augstas efektivitātes nanobetoni»

Projekta nosaukums:
«Elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, piemērojot pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģiju»

Projekta nosaukums:
«Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde»

Projekta nosaukums:
«Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola – ražošana no atkritumiem»

Projekta nosaukums:
«Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem»

Projekta nosaukums:
«Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss»  

Projekta nosaukums:
«Dzelzceļa pasažieru vagona elektroapgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana»  

Projekta nosaukums:
«Rokas elektroinstrumentos izmantojamo elektrodzinēju efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana» 

Projekta nosaukums:
«Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas» 

Projekta nosaukums:
«Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām»

Projekta nosaukums:
«Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas»

Projekta nosaukums:
«Ātrdarbīgo optisko piekļuves tīklu un elementu izstrāde» 

Projekta nosaukums:
«Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai»   

Projekta nosaukums:
«Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu»

Projekta nosaukums:
«Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku»

Projekta nosaukums:
«Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde»

Projekta nosaukums:
«Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai»

Projekta nosaukums:
«Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma» 

Projekta nosaukums:
«Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai»

Projekta nosaukums:
«Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde»

Projekta nosaukums:
«Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve»

Projekta nosaukums:
«Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai»

Pēdējās izmaiņas 06.10.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013