Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembrī–novembrī Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembrī–novembrī

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijā–augustā Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijā–augustā

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada martā–maijā Jaunākie notikumi projektā 2013. gada martā–maijā

Jaunākie notikumi projekta 2012. gada decembrī–2013. gada februārī Jaunākie notikumi projekta 2012. gada decembrī–2013. gada februārī

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembrī–novembrī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembrī–novembrī

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijā–septembrī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijā–septembrī

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada martā– maijā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada martā–maijā

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada decembrī–2012. gada februārī Jaunākie notikumi projektā 2011.gada decembrī–2012. gada februārī

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembrī–novembrī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembrī–novembrī

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijā–augustā Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijā–augustā

Jaunākie notikumi projektā 03.2011.–05.2011. Jaunākie notikumi projektā 2011. gada martā–maijā

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai»

Nr. 2010/0299/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/135, RTU ID 1537  

Rīgas Tehniskā universitātē Mašīnbūves tehnoloģijas institūtā un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā uzsākta ERAF projekta īstenošana «Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai».

Projekta mērķis: daudzkomponentu nanostrukturēto nodilumizturīgo pārklājumu izveide ar jonu-plazmas tehnoloģijas metodi.

Projekta īstenošanas vieta: RTU Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (MTI) un Transportmašīnu tehnoloģiju institūts (TTI), kā arī RTU Liepājas filiāle un RTU Daugavpils filiāle.

Projekta īstenošanas ilgums: no 01.12.2010. līdz 30.11.2013.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

  • Jauna un perspektīva pasaules mērogā tehnoloģija daudzfunkcionālo pārklājumu uznešanai – Augsti efektīva jonu-plazmas magnetronu uzputināšana (AEJPMU – tehnoloģija);
  • Daudzfunkcionālo pārklājumu industriālais prototips mašīnbūves izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai;
  • Nanostrukturēto nodilumizturīgo pārklājumu ģeometrisko parametru mērījumu tabulas;
  • Mērījumu tabulas nodiluma prognozēšanai un inženieru aprēķiniem;
  • Starptautisko atzītu publikāciju skaits – 40;
  • Starptautisko patentu pieteikumu skaits – 2.

Projekta rezultātiem ir plašs praktiskais nozīmīgums, jo AEJPMU tehnoloģija ļaus iegūt jaunus nanostrukturētus nodilumizturīgus pārklājumus izstrādājumiem, kurus varēs izmantot kuģu būvniecībā, aviotehnikas būvniecībā, vagonbūvē, instrumentu rūpniecībā utt. Jāatzīmē, ka AEJPMU tehnoloģija ir ekoloģiski droša un resursu taupoša. Virkne Latvijas uzņēmumu (SIA «Fonons», SIA «SKH», AS «Dambis» u. c.) ir ieinteresēti projektā iegūstamos rezultātos, tātad šīs praktiskas ievirzes pētniecības projekts neapšaubāmi sekmēs zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu.

Informāciju par ERAF projektu noformēšanas un izpildes noteikumiem, kā arī jaunāko informāciju var iegūt: http://www.viaa.gov.lv; http://esfondi.izm.gov.lv; http://www.esfondi.lv.

Publicēts RTU mājaslapā 11.02.2011. 

Pēdējās izmaiņas 06.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016