Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada novembris- decembris Jaunākie notikumi projektā 2013.gada novembris-decembris

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada augusts-oktobris Jaunākie notikumi projektā 2013.gada augusts–oktobris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada maijs–jūlijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada maijs–jūlijs

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada februāris–aprīlis Jaunākie notikumi projektā 2013. gada februāris–aprīlis

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada novembris-2013. gada janvāris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada novembris–2013. gada janvāris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–oktobris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–oktobris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijs-septembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijs–septembris

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010//0298/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/157

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte/Būvzinātnes centrs

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1. aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2011–31.03.2013 (27 mēneši).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 248 883,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 230 216,00 LVL, RTU, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (7,5%) – 18667,00 LVL

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt ekonomiski izdevīgas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas biogāzes ražošanas tehnoloģijas no piensaimniecības un lauksaimniecības atkritumiem.

Projektā plānots radīt jaunu produktu – bioūdeņradi ražojošu, ģenētiski modificētu mikroorganismu. Bioūdeņradis par sevi nav jauns, taču  Latvijā to vēl neražo un  parasti ražošanā izmanto jauktu termofīlo mikroorganismu biocenozi vai anaerobo fermentāciju, kur kā izejviela kalpo metāns. Projekta ietvaros tiks veikta zarnu nūjiņas ģenētiskā inženierija, lai to pārveidotu par bioūdeņraža ražotāju.

Procesa atvieglotai kontrolei iecerēts radīt metodi, ar kuru var nepārtrauktā režīmā kontrolēt fermentācijas kvalitāti. Šāda metode vēl pasaulē nav izveidota un procesa kontrole biogāzes ražošanā nav pilnīga un ir periodiska, kam ir lielākas vai mazākas sekas, atkarībā no uzturēšanās laika reaktorā un reaktora tilpuma.

Gan jaunizveidotie mikroorganismi, gan biocenoze daļēji atbild par tehnoloģiju jauninājumiem, tomēr būtiska nozīme ir membrānu izmantošanai procesos. Tās ļautu ievērojami palielināt produkta iznākumu un atvieglot fermentācijas procesu.

Projekta aktivitātes:
1. pētniecība;
2. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. pētniecības rezultātu intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta gaitā tiks būtiski uzlabotas tehnoloģijas: biometāna ražošana no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem un bioūdeņraža ražošana no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā Universitāte

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Zinātniskais vadītājs – Jānis Rubulis

Projekta vadītāja – Karīna Caunīte-Orupe

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2011.

Pēdējās izmaiņas 25.02.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016