Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2013.–30.11.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2013.–30.11.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2013.–31.08.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2013.–31.08.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2013.–31.05.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.03.2013.–31.05.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2012.–28.02.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2012.–28.02.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2012.–30.11.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2012.–30.11.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2012.–31.08.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2012.–31.08.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2011.–31.05.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.03.2011.–31.05.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.10.2011.–29.02.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.10.2011.–29.02.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2011.–30.11.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2011.–30.11.2011.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2011.–31.08.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2011.–31.08.2011.

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2011.–31.05.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.03.2011.–31.05.2011.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0244/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/152

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 190 565,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 176 272,00 LVL, RTU (7,5%) – 14 293,00 LVL

Projekta mērķis:  ir Latvijas būvmateriālu ražošanas nozares attīstības veicināšana, piedāvājot jaunas paaudzes materiālus un to izstrādes tehnoloģijas.

Projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāīsteno šādas aktivitātes un jāiegūst sekojoši rezultāti:
1) pētniecība – rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes veikšana.
Rūpnieciskā pētījuma ietvaros tiks apzināta vietējo minerālo izejvielu (dolomītu un mālu) pieejamība, izpētītas to īpašības, kvalitāte un atbilstība noteiktajām kompozītmateriālu ražošanas vajadzībām. Rezultāts – slāņkopu izpēte derīgo izrakteņu slāņos 12 atradnēs.
Eksperimentālā izstrādes veikšana nodrošinās jaunu, inovatīvu, videi draudzīgāku zemtemperatūras kompozītmateriālu no vietējām izejvielām izstrādi, kā arī attiecīgo materiālu ieguves, ražošanas tehnoloģiju izstrādi, kas samazina energoresursu patēriņu un CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Rezultāts – 3 jaunu, inovatīvu kompozītmateriālu produktu prototipi (zemtemperatūras dolomītkeramika, ģeopolimērs un hibrīdsaistviela sausajiem celtniecības maisījumiem) un šo produktu 3 ražošanas tehnoloģijas prototipi;
2) pētniecisko rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana. Rezultāts – 3 starptautiski atzītas publikācijas, 5 publikācijas starptautisko konferenču izdevumos un 3 RTU organizētos semināros;
3) pētniecisko rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. Rezultāts – izstrādāti un pieteikti 3 patenti Latvijas patentu valdē.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 14, Rīga, LV-1048.

Projekta sadarbības partneris – ir izvēlēti 2 partneri : Latvijas Universitāte (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Lauku inženieru fakultāte). Partneru piesaiste nodrošinās nepieciešamo cilvēkresursu un tehnoloģisko iekārtu pieejamību.

Projekta zinātniskais vadītājs: Asoc. prof. Linda Krāģe

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 25.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 05.12.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016