Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta sasniegtie rezultāti Projekta sasniegtie rezultāti

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–jūnijs ERAF 1485 Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā līdz 2011. gada novembrim Jaunākie notikumi projektā līdz 2011. gada novembrim

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Dzelzceļa pasažieru vagona elektroapgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 010/0291/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/055

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas institūta Elektrisko mašīnu un aparātu katedra.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1. aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai»

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–31.05.2013 (30 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 126 995,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%)  – 117 470,00 LVL un RTU (7,5%) – 9 525,00 LVL

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir dzelzceļa pasažieru vagona elektroapgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes jaunas konstrukcijas pasažieru vilcienu zemvagona ģeneratora izstrādei;
1.2. eksperimentālā izstrāde – pasažieru vilciena zemvagona ģeneratoru ražošanas, remonta metožu izpēte un novērtēšana, jaunu prototipu izstrāde.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana un izplatīšana zināšanu pārneses veidā.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunas konstrukcijas ģeneratoru, kuram būs mazāka kopējā masa par aptuveni 30% un izmantotā vara masa par aptuveni 40%. Tam būs vienots korpuss, kurš būs vieglāks pēc svara un drošāks ekspluatācijā. Pateicoties vienkāršotajai konstrukcijai tas ļaus samazināt apkopju un remonta biežumu, un būs atbilstošs dzelzceļa transporta ekspluatācijas nosacījumiem.

Projekta ietvaros paredzēts veikt jaunā ģeneratora izmantojamo materiālu analīzi salīdzinot ar esošo un izvēlēties tādus materiālus, kuriem būtu uzlaboti elektrotehniskie raksturlielumi un to izmantošana nodrošinātu efektīvāku ģeneratora izgatavošanas procesu, kas ļautu samazināt izmantojamos materiālus un enerģijas patēriņu uz vienu saražoto vienību. Vēl vairāk, būtisks projekta uzdevums ir izstrādāt tādu produktu, kurš būtu piemērojams ne tikai esošā aizvietošanai, bet tam būtu plašāks pielietojums, tai skaitā arī citu valstu dzelzceļa pasažieru vagonu elektroenerģijas vajadzību nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta sadarbības partneris – Fizikālās enerģētikas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs: Edmunds Kamoliņš

Projekta vadītāja – Karīna Caunīte-Orupe

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 03.03.2011.

Pēdējās izmaiņas 01.07.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016