Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051

Darbības programma: Uzņēmējdarbība un inovācijas, papildinājuma 2.1. prioritāte Zinātne un inovācijas, pasākums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība, aktivitāte 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai.

Projekta specifiskais mērķis: Izstrādāt uzlabotu polimēru elektro - optiskā modulatora izgatavošanas tehnoloģiju un izgatavot elektro-optiskā modulatora prototipu izmantojot sintezētos oriģinālos NLO materiālus.

Projekta vispārīgais mērķis: Informācijas pārraides ātruma palielināšana optiskajās sakaru līnijās kura balstīta uz polimēru elektro – optisko modulatoru izmantošanu.

Projekta ietvaros plānots balstoties uz uzkrāto eksperimentālo un teorētisko pētījumu pieredzi un projekta ietvaros plānotajiem rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādēm kompleksi pilnveidot polimēru elektro-optiskā modulatora (PEOM) izgatavošanas tehnoloģiju un izveidot jaunu PEOM prototipu.

Paredzēts izstrādāti 3 jaunus produktus: 1 PEOM prototipu, 1 tajā izmantoto aktīvo materiālu ar augstu hromoforu blīvumu un 2 materiālā izmantojamus nelineāri optiskos hromoforus ar paaugstinātu molekulāro hiperpolarizējamību.

Tiks izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas (paņēmieni): 1 PEOM izgatavošanai un 1 tajā izmantotā aktīvā materiāla iegūšanai.

Projekts plānots kā vairāku zinātnes nozaru un apakšnozaru sinerģija. PEOM prototipa izstrāde attiecināma uz Optiku (13.7), tajā izmantoto materiālu pētījumi uz apakšnozarēm Fotonikas materiāli (26.3) un Materiālu ķīmija (20.12), bet šo materiālu aktīvo komponentu, hromoforu, sintēze uz Organisko ķīmiju (20.2). Projektu realizēs divas zinātniskas organizācijas, jo Latvijā nav nevienas atsevišķas zinātniskās institūcijas, kurā būtu attīstītas un mērķa sasniegšanai specializētas augstāk minētās zinātnes apakšnozares. Parasti rūpnieciski pētījumi tiek veikti vairākās stadijās, no kurām katra atsevišķi neaptver vairāk nekā 2 atšķirīgu apakšnozaru sinerģiju. Plānotā 4 apakšnozaru sinerģija un iepriekšējā pieredze piešķir projektam īpašas priekšrocības un rada pamatu polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrādei tik īsā periodā.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (CFI) telpās Rīgā, Ķengaraga iela 8 un RTU Lietišķās ķīmijas institūta (LĶI) telpās Rīgā, Āzenes ielā 14.

Projekta sadarbības partneri: Vadošais partneris – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (CFI); sadarbības partneris – Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (01.01.2011.–31.12.2013).

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 12.06.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016