Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada decembris–2013. gada marts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada decembris–2013. gada marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada septembris-novembris Jaunākie notikumi projektā 2011.gada septembris-novembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0254/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/015

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Transportbūvju institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 169 864,00LVL, t.sk. ERAF (92,5%) – 157 124,00LVL, RTU (7,5%) – 12 740,00LVL

Projekta mērķis: ceļa seguma materiālu nestspējas paaugstināšana, izmantojot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktus, samazinot negatīvo ietekmi uz vides kvalitāti.

Projekta kopsavilkums
Projekta aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Tiks izgatavoti jaunas paaudzes asfaltbetona kompozītmateriālu sastāvi ar uzlabotām fizikālām un mehāniskām īpašībām;
1.2. Uzlabotas asfaltbetona kompozītmateriāla deformatīvo īpašību eksperimentālās pārbaudes;
1.3. Praktiskai lietošanai ērta ceļa seguma paliekošo deformāciju modeļa, ievērojot to veidošanās dinamiku ietekmējušos iekšējos un ārējos faktorus, izstrāde;
1.4. Novērojumu datu – Eiropai un Latvijas apstākļiem raksturīgās transporta slodzes un ārējās gaisa temperatūras, statistiskā apstrāde un asfaltbetona seguma virsmas sasilšanas dinamikas analīze;
1.5. Ekvivalentas standarta ass slodzes (ESAL) aprēķinu metodikas, karstajos pavasara-vasaras periodos ar augstu asfaltbetona seguma temperatūru, izstrāde smagi noslogotām Eiropas un Latvijas ielām un ceļiem;
1.6. Jauna asfaltbetona paliekošo deformāciju bīdes stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde;
1.7. Paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas modeļa validēšana izmantojot jauno asfaltbetona paliekošo deformāciju bīdes stiprības pārbaudes tehnoloģiju.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izveidots jauns asfaltbetona kompozītmateriāls un stiprības pārbaudes tehnoloģija, izmantojot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktus, tādejādi samazinot negatīvo ietekmi uz vides kvalitāti.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 16/20, Rīga.

Projekta sadarbības partneris – VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Juris Smirnovs

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 15.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 25.11.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016