Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta sasniegtie rezultāti Projekta sasniegtie rezultāti

Jaunākie notikumi projektā no 01.01.2013.–30.06.2013. Jaunākie notikumi projektā no 01.01.2013.–30.06.2013.

Jaunākie notikumi projektā no 01.09.2012.–30.11.2012. Jaunākie notikumi projektā no 01.09.2012.–30.11.2012.

Jaunākie notikumi projektā no 01.06.2012.–31.08.2012. Jaunākie notikumi projektā no 01.06.2012.–31.08.2012.

Jaunākie notikumi projektā no 01.03.2012.–31.05.2012. Jaunākie notikumi projektā no 01.03.2012.–31.05.2012.

Jaunākie notikumi projektā no 01.12.2011.–29.02.2012. Jaunākie notikumi projektā no 01.12.2011.–29.02.2012.

Jaunākie notikumi projektā no 01.09.2011.–30.11.2011. Jaunākie notikumi projektā no 01.09.2011.–30.11.2011.

Jaunākie notikumi projektā no 01.06.2011.–31.08.2011. Jaunākie notikumi projektā no 01.06.2011.–31.08.2011.

Jaunākie notikumi projektā no 01.03.2011.–31.05.2011. Jaunākie notikumi projektā no 01.03.2011.–31.05.2011.  

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0209/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/093

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, TMF AI Gaisa kuģu teorijas un konstrukcijas profesoru grupa

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010.–30.06.2013 (32 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 178281,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 164908,00 LVL, RTU (7,5%) – 13373,00 LVL

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot jaunu paņēmienu, kas ļautu ražot individuālus apkures katlus ar elektrības koģenerācijas iespējām.

Projekta kopsavilkums
Šobrīd visā pasaulē cenšas padarīt efektīvākas apkures sistēmas kā arī censties iegūt elektroenerģiju no līdz šim neizmantotiem enerģijas avotiem. Viens no veidiem kā iegūstot siltumu piedevām vēl iegūt elektrisko enerģiju ir aprīkojotapkures katlus ar Stirlinga tipa dzinējiem, kuri savukārt darbina elektrisko ģeneratoru.
Projekta mērķis ir izveidot jaunu paņēmienu, kas ļautu ražot individuālus apkures katlus ar elektrības koģenerācijas iespējām.


Balstoties uz šo paņēmienu Latvijas apkures katlu ražotāji varēs papildināt savus esošos produktus, kā arī izstrādāt jaunus modeļus, kas varēs lietotājiem nodrošinās ne tikai siltuma, bet arī elektrības ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus – biomasas granulas vai koka skaidas. Šāds risinājums ir pieprasīts tirgū it sevišķi reģionos, kur ir nepastāvīga vai vispār nav iespējama elektrības piegāde un kur nepieciešams nodrošināt apkures sistēmaspastāvīgu darbu arī bez elektrības pieslēguma.

Projekta ietvaros plānots veikt datomedelēšanu gāzes vides procesiem un mehāniskajām sistēmām šāda paņēmiena realizēšanai un optimizācijai. Plānots izveidot eksperimentālo iekārtu, kur gāzu procesi tiktu pētīti sīkāk un datormodeļi pilnveidoti, lai iegūtu optimālo paņēmienu elektrības iegūšanai ar maksimālu atdevi.

Projekta ietvaros paredzētas veikt šādas aktivitātes:

A. Konstrukcijas izstrāde – detalizēti izpētīt kurš no principiāliem konstruktīviem risinājumiem būtu vispiemērotākais elektroenerģijas ieguvei no maziem un vidēja lieluma apkures katliem.
B. Prototipa projektēšana – ar 3D projektēšanas programmu tiks uzprojektēti divi dzinēju varianti ar kuru tiks darbināts elektro ģenerators. Vienā no risinājiem dzinējs tiks modificēts ar plūsmas iegriezējiem, lai uzlabotu tā efektivitāti.
C. Eksperimentālās iekārtas izgatavošana un testēšana. Aktivitāte ir nepieciešama lai pārbaudītu aprēķinu pareizību, kā arī lai veiktu dzinēja testēšanu un parametru analīzi.
D. Patenta pieteikums. Projekta ietvaros plānots pieteikt patentu Latvijā, kā arī sagatavot dokumentāciju Krievijas un Eiropas Savienības patentu pieteikumiem.

Projekta īstenošanas vieta – Lomonosova iela 1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Ušakovs Valērijs

Projekta koordinatore: Ieva Spriža

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 11.05.2011.

Pēdējās izmaiņas 02.08.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016