Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis-jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs-septembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris

 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris EEF 13  Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Rokas elektroinstrumentos izmantojamo elektrodzinēju efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0212/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/004

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Elektrisko mašīnu un aparātu katedra

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010–31.07.2013 (33 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 103 215 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 95 473 LVL, RTU (7,5%) – 7 742 LVL

Projekta mērķis: rokas elektroinstrumentos izmantojamo elektrodzinēju efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana. Jauna rokas elektroinstrumentu piedziņas bezkontaktu sinhronā ventīļdzinēja (SVD) izstrāde un izpēte.

Projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
Rūpnieciskais pētījums:

  • esošo rokas elektroinstrumentu piedziņas dzinēju testēšana (izmēģinājumi);
  • dzinēju darba režīmu un nepieciešamo raksturlīkņu izpēte rokas elektroinstrumentos;
  • SVD sintēze ar iepriekšuzdotām un maināmām raksturlīknēm vairāku funkciju apvienošanai vienā elektroinstrumentā;
  • SVD konstrukcijas izstrāde un uz magnētiskā lauka aprēķinu pamata tā konstruktīvo parametru optimizācija;
  • SVD skiču projekta izstrāde.

Eksperimentālā izstrāde:

  • eksperimentāla modeļa (prototipa) izgatavošana.

Sakarā ar to, ka izstrādātājā sinhronajā ventiļdzinējā (SVD) ar pastāvīgajiem magnētiem nebūs kolektora, suku un dzirksteļošanas, tas, salīdzinājumā ar eksistējošiem:

  • nodrošinās aptuveni divas reizes lielāku kalpošanas laiku;
  • būs bez slīdošajiem kontaktiem un dzirksteļošanas – elektromagnētiskās saderības jomā būtiski uzlabosies trokšņnoturība un samazināsies industriālie radio traucējumi;
  • būs lētāki izgatavošanā;
  • būs daudz drošāki ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas vieta – Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010.

Projekta administratīvais vadītājs: Karīna Caunīte-Orupe

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Jānis Dirba

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 09.03.2011.

Pēdējās izmaiņas 30.07.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016