Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta īstenošana līdz 2013. gada novembrim Projekta īstenošana līdz 2013. gada novembrim

Projekta īstenošana līdz 2013. gada oktobrim Projekta īstenošana līdz 2013. gada oktobrim

Projekta īstenošana līdz 2013. gada jūlijam Projekta īstenošana līdz 2013. gada jūlijam

Projekta īstenošana līdz 2013. gada aprīlim Projekta īstenošana līdz 2013. gada aprīlim

Projekta īstenošana līdz 2013. gada janvārim Projekta īstenošana līdz 2013. gada janvārim

Projekta īstenošana līdz 2012. gada oktobrim Projekta īstenošana līdz 2012. gada oktobrim

Projekta īstenošana līdz 2012. gada jūlijam Projekta īstenošana līdz 2012. gada jūlijam

Projekta īstenošana līdz 2012. gada aprīlim Projekta īstenošana līdz 2012. gada aprīlim

Projekta īstenošana līdz 2012. gada janvārim Projekta īstenošana līdz 2012. gada janvārim

Projekta īstenošana līdz 2011. gada oktobrim Projekta īstenošana līdz 2011. gada oktobrim

Projekta aktualitātes Projekta aktualitātes

Jaunākie notikumi projektā Projekta īstenošanas gaita

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0225/2DP/ 2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/160

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010.–30.11.2013. (36 mēneši).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: Ls 198 803,57, ERAF – Ls 183 893,30 un RTU Ls 14 910,27.

Projekta mērķi: elektroenerģijas piegādes drošības paaugstināšana un energoresursu izmantošanas efektivitātes palielināšana, intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1) Pētniecība – rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes veikšana:
a) Taisnstūra voltu-ampēru raksturlīknes alternatīvo enerģijas avotu pievienošanas tehnoloģiju izstrāde;
b) Tipveida neviedu patērētāju intelektuālajai pievienošanas tehnoloģiju izstrāde;
c) Viedu apgaismošanas sistēmu barošanas tehnoloģiju izstrāde;
d) Elektrostatiskā vai elektroķīmiskā enerģijas uzkrājēja intelektuālas pievienošanas un vadības tehnoloģiju izstrāde;
e) Programatisko līdzekļu un tehnoloģiju izstrāde intelektuālo elektroiekārtu apvienošanai viedajā tīklā;
2) Pētniecisko rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3) Pētniecisko rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas tehnoloģijas spēka elektronikā, jaunas šo spēka moduļu izstrādes tehnoloģijas, nominālās jaudas un enerģētiskās ietilpības paplašināšanas metodes un tehnoloģijas, koordinēšanas decentralizācijas metodes, kā arī atsevišķu fizikālo parametru testēšanas metodikas.

Projekta īstenošanas vieta – Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010.

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. sc. ing. Iļja Galkins.

Pēdējās izmaiņas 04.06.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016