Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembrī–oktobrī Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembrī–oktobrī

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijā–augustā Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijā–augustā

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada martā–maijā Jaunākie notikumi projektā 2013. gada martā–maijā

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada decembrī–2013.gada februārī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada decembrī–2013. gada februārī

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijā–augustā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada martā–maijā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs

Jaunāki notikumi projektā 2011. gada februāris–aprīlis Jaunākie notikumi projektā 2011. gada februāris–aprīlis 

Jaunāki notikumi projektā 2011. gada maijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada maijs–augusts

Jaunāki notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris

Jaunāki notikumi projektā 2011. gada decembris–2012.gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0256/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/070

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, TMF Aeronautikas institūts (Transportmašīnu Tehnoloģiju Institūts)

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2010.–31.10.2013. (44 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 457 240,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 422 947,00 LVL, RTU (7,5%) – 34 293,00 LVL

Projekta mērķis:
Vispārīgais mērķis – inovatīva bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde apkārtējās vides un tautsaimniecības objektu monitoringa, uzraudzības un aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai.

Specifiskais mērķis – inovatīva bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un jauno daudzfunkcionālo mikro-klases bezpilota lidaparātu industriālo prototipu izveide, kas ir paredzēti dabas resursu (meža, ūdens, zemes utt.) un tautsaimniecības objektu video novērošanas no gaisa ieviešanai, monitoringam uzraudzībai un aizsardzībai.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:
1. Izstrādāts bezpilota aviācijas komplekss, kas iekļauj bezpilota lidaparātus, bezpilota lidaparāta lidojuma mobilo vadības staciju, borta navigācijas – pilotāžas sistēmu, kā arī videonovērošanas un fotouzņēmumu veikšanas borta sistēmu;

2. Izveidoti «mikro» klases daudzmērķu bezpilota lidaparātu ar elektrisko piedziņu 2 industriālie prototipi, kas ir paredzēti dabas resursu un tautsaimniecības objektu video novērošanas no gaisa ieviešanai, monitoringam, uzraudzībai un aizsardzībai;

3. Izstrādāta jauna BLA detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģija CAM (Computer - Aided Manufacturing) vidē;

4. Izstrādāta dabas resursu (meža, ūdens, zemes, utt.) un tautsaimniecības objektu monitoringa metodika ar BLA palīdzību;

Projekta rezultātiem ir plaša praktiska nozīme, jo tā ietvaros tiks izstrādāts un patentēts jauns inovatīvs produkts – «mikro» klases daudzmērķu bezpilota lidaparāts, kuru tiek paredzēts pielietot video novērošanai no gaisa, apkārtējās vides ekoloģiskā stāvokļa pārraudzīšanai, dabas resursu (meža, ūdens, zemes, utt.) un tautsaimniecības objektu monitoringam, uzraudzībai un aizsardzībai, kustīgu un nekustīgu objektu koordināšu noteikšanai, patrulēšanai pa noteikto maršrutu u. tml.

Projekta īstenošanas vieta – Lomonosova iela 1 korpuss V, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Margarita Urbaha (Sergejs Doroško)

Projekta administratīvā vadītāja: Marija Nikipelova

Pēdējās izmaiņas 11.12.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016