Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada septembris-novembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada jūnijs-augusts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada marts-maijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada decembris–2013.gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada decembris–2013. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs-augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gads marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2011. gads marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris-2011. gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2010. gada decembris–2011. gada februāris

 

 
eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0258/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/005

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 343 660,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 317 885,00 LVL, RTU (7,5%) – 25 775,00 LVL.

Projekta mērķis: darba efektivitātes paaugstināšana un ražošanas procesa negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā, izstrādājot intelektuālu daudzaģentu robotizētu sistēmu tehnoloģiju.

Projekta kopsavilkums
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
Eksperimentālā izstrāde:

 • Sistēmas koncepcijas izstrāde;
 • Daudzaģentu sistēmu jomas pētījums;
 • Daudzaģentu sistēmas programmatūras moduļa izstrāde;
 • Pētījums pašlokalizācijas metodes izstrādei;
 • Pašlokalizācijas metodes realizācija;
 • Vides novērošanas mehānisma izstrāde;
 • Elektroniskā moduļa izstrāde;
 • Tehnoloģijas izstrāde;
 • Elektroniskā moduļa prototipa izstrāde;
 • Robota vadības programmatūras izstrāde;
 • Servera programmatūras izstrāde;
 • Sistēmas integrācija;
 • Eksperimentu veikšana;
 • Novērtējuma par sistēmas pilnveidošanu pielietojumiem lauksaimniecības jomā izstrāde;
 • Pētījums par agresīvas vides faktoriem un parametriem robotu darbam siltumnīcā;
 • Noslēguma dokumentācijas izstrāde.

2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izveidota jauna uz daudzaģentu paradigmas balstīta vairāku robotu tehnoloģija, kas ļaus būtiski palielināt darba ražīgumu konkrētu uzdevumu ietvaros.

Projekta īstenošanas vieta – Meža ielā 1/4, Rīga.

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Lauksaimniecības universitāte un SIA «Terra Virtuala».

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jānis Grundspeņķis

Pirmajos projekta ieviešanas mēnešos veikti šādi uzdevumi:
1. Noturēta projekta dalībnieku pilnsapulce, kurā precizēts darbu sadalījums starp darbiniekiem.
2. Izveidotas darba grupas, iecelti to vadītāji, kā arī precizēti darba grupu darba uzdevumi un darbu plāns.
3. Identificēti tuvākie pētnieciskie uzdevumi, kas, galvenokārt, koncentrējas uz esošās situācijas precizēšanu daudzu robotu sistēmu jomā.
Identificēta sākotnējā tehniskā un zinātniskā literatūra situācijas precizēšanai. Uzsākts darbs pie literatūras izpētes.
Precizēti publicitātes pasākumi, kas ietver arī ikgadējā atvērtā semināra organizēšanu. Precizēta pasākuma koncepcija, dalībnieki un norises vieta.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 15.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 04.02.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016