Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta rezultāti  Projekta rezultāti

Jaunākie notikumi projektā 09.2013.–10.2013. Jaunākie notikumi projektā 09.2013.–10.2013.

Jaunākie notikumi projektā 06.2013.–08.2013. Jaunākie notikumi projektā 06.2013.–08.2013.

Jaunākie notikumi projektā 03.2013.–05.2013. Jaunākie notikumi projektā 03.2013.–05.2013.

Jaunākie notikumi projektā 12.2012.–02.2013. Jaunākie notikumi projektā 12.2012.–02.2013.

Jaunākie notikumi projektā 09.2012.–11.2012. Jaunākie notikumi projektā 09.2012.–11.2012.

Jaunākie notikumi projektā 06.2012.–08.2012. Jaunākie notikumi projektā 06.2012.–08.2012.

Jaunākie notikumi projektā 03.2012.–05.2012. Jaunākie notikumi projektā 03.2012.–05.2012.

Jaunākie notikumi projektā 12.2011.–02.2012. Jaunākie notikumi projektā 12.2011.–02.2012.

Jaunākie notikumi projektā 08.2011-11.2011. Jaunākie notikumi projektā 08.2011.–11.2011.

Jaunākie notikumi projektā 05.2011.–07.2011. Jaunākie notikumi projektā 05.2011.–07.2011.

Jaunākie notikumi projektā 02.2011.–04.2011. Jaunākie notikumi projektā 02.2011.–04.2011.

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0209/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/028

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Polimērmateriālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010–31.10.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 241 466 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 223 356,00 LVL un RTU (7,5%) – 18 110,00 LVL

Projekta mērķis: Nanokompozītu iegūšanas un pārstrādes efektivitātes paaugstināšana un tās kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšana.

Projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskais pētījums;
1.1.1. Ingredientu (PET, PK, nanostrukturēto neorganiskas dabas modifikatoru, organisko modifikatoru) pētījumi;
1.1.2. Organisko un neorganisko modifikatoru sintēzes tehnoloģiju izstrāde;
1.1.3. Nanokompozītu uz nolietotā polietilēntereftalāta (PET) bāzes izveide, to iegūšanas un modificēšanas tehnoloģiju izstrāde;
1.1.4. Nanokompozītu uz nolietotā polikarbonāta (PK) bāzes izveide, to iegūšanas un modificēšanas tehnoloģiju izstrāde.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izveidoti jauni materiāli, jaunas šo kompozītmateriālu iegūšanas tehnoloģijas, atsevišķu modifikatoru sintēzes tehnoloģijas, kā arī atsevišķu fizikālo parametru testēšanas metodikas.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 14, Rīga, LV-1048

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts un Fizikālās Enerģētikas institūts

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Mārtiņš Kalniņš

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 28.01.2011.

Pēdējās izmaiņas 29.11.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016