Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģijas biodīzeļdegvielas ražošanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Nr. 2010/0304/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/087

Darbības programma: Uzņēmējdarbība un inovācijas, papildinājuma 2.1. prioritāte Zinātne un inovācijas, pasākums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība, aktivitāte 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai.

Projekta specifiskais mērķis: Projekta mērķis ir kompleksi pilnveidot biodīzeļdegvielas ražošanas procesu no augu eļļas ar mērķi samazināt dīzeļdegvielas pašizmaksu, realizējot ne tikai pašas biodīzeļdegvielas ieguves tehnoloģijas pilnveidošanu, bet arī galvenā blakus produkta – glicerīna pārstrādi produktos ar lielāku pievienoto vērtību. Balstoties uz Latvijā pilnveidotām nanotehnoloģijām, izstrādāt katalizatoru materiālus un inovatīvus tehnoloģiskos procesus:
1. Augu eļļas pārstrādei biodīzeļdegvielā.
2. Biodīzeļa ražošanas blakusprodukta - glicerīna pārstrādei komercializējamos ķīmiskos produktos (glicerīnskābes sāļos).

Projekta vispārīgais mērķis: Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība).

Projekta īstenošanas vieta: RTU Neorganiskās ķīmijas institūts telpās Salaspilī, Miera ielā 34 (LV-2169) un Lietišķās ķīmijas institūts telpās Rīgā, Āzenes ielā 14.

Projekta sadarbības partneri: Vadošais partneris – RTU Neorganiskās ķīmijas institūts; sadarbības partneris – RTU Lietišķās ķīmijas institūts.

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši (01.12.2010.–30.11.2013).

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 12.06.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016