Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta īstenošanas gaita 01.10.2013.–31.12.2013. Projekta īstenošanas gaita 01.10.2013.–31.12.2013.

Projekta īstenošanas gaita 01.07.2013.–30.09.2013. Projekta īstenošanas gaita 01.07.2013.–30.09.2013.

Projekta īstenošanas gaita 01.04.2013.–30.06.2013. Projekta īstenošanas gaita 01.04.2013.–30.06.2013.

Projekta īstenošanas gaita 01.01.2013.-31.03.2013. Projekta īstenošanas gaita 01.01.2013.–31.03.2013.

Projekta īstenošanas gaita 01.10.2012.-31.12.2012. Projekta īstenošanas gaita 01.10.2012.–31.12.2012.

Projekta īstenošanas gaita 06.2012-08.2012. Projekta īstenošanas gaita 06.2012.–09.2012.

Projekta īstenošanas gaita 03.2012-06.2012. Projekta īstenošanas gaita 03.2012.–06.2012.

Projekta īstenošanas gaita 12.2011.-02.2012. Projekta īstenošanas gaita 12.2011.–02.2012.

Projekta īstenošanas gaita 09.2011.-11.2011 Projekta īstenošanas gaita 09.2011.–11.2011.

Projekta īstenošanas gaita no 2011. gada jūnijs-augusts MLĶF 10 Projekta īstenošanas gaita no 2011. gada jūnijs–augusts

Projekta īstenošanas gaita Projekta īstenošanas gaita

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0243/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/156

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 286 033,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 264 580,00 LVL, RTU (7,5%) – 21 453,00 LVL

Projekta mērķis:
Projekta vispārīgais mērķis ir saules starojuma jeb radiācijas kā siltuma enerģijas ieguves avota izmantošanas efektivitātes paaugstināšana.

Projekta specifiskais mērķis ir saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde un būtiski uzlabotas tehnoloģijas koncentrētas saules enerģijas kolektora pārklājuma slāņu iegūšanai izstrāde.

Projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāīsteno šādas aktivitātes un jāiegūst sekojoši rezultāti:
1. pētniecība – eksperimentālās izstrādes veikšana – jaunu, inovatīvu KSE absorbcijas materiālu un to ieguves tehnoloģiju izstrādi, kas nodrošinās alternatīvā energoresursa – saules starojuma – izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu.
Rezultāts – viens jauns, inovatīvs KSE absorbcijas materiāla paraugs, viena jauna materiāla ieguves tehnoloģija – emalju un sola-gēla tehnoloģija KSE kolektora daudzslāņu pārklājuma izgatavošanai, kā arī viena būtiski uzlabota tehnoloģija materiāla ieguvei – vakuumtehnoloģija KSE kolektora pārklājuma slāņu iegūšanai.
2. pētniecisko rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana. Rezultāts – divpadsmit starptautiski atzītas publikācijas.
3. pētniecisko rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. Rezultāts – izstrādāti un pieteikti divi starptautiskie – Eiropas, patenti. Pirmā jurisdikcija – Latvijas Republika.

Projekta mērķa grupas:
1) komersanti – jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību;
2) mājsaimniecības – patērētāji;
3) elektroenerģijas piegādātāji;
4) vide – vides aizsardzība;
5) valsts ekonomika un drošība – IKP pieaugums un atkarības mazināšana no energoresursu importētājvalstīm.

Projekta rezultātā 
tiks izstrādāts viens jauns produkts un viena jauna tehnoloģija, kā arī tiks būtiski uzlabota viena tehnoloģija.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 14/24, Rīga, LV-1048.

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Gundars Mežinskis

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 25.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 29.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016