Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Atskaite par 8. periodu (01.08.2013 - 30.12.2013 Atskaite par 8. periodu (01.08.2013.–30.12.2013)

Atskaite par 7. periodu (01.03.2013.–31.07.2013.) Atskaite par 7. periodu (01.03.2013.–31.07.2013.)

Atskaite par 6. periodu (01.10.2012.–28.02.2012.). Atskaite par 6. periodu (01.10.2012.–28.02.2012.) 

Atskaite par 5. periodu (01.05.2012.–30.09.2012.) Atskaite par 5. periodu (01.05.2012.–30.09.2012.)

Atskaite par 4. periodu (01.12.2011.–30.04.2012.) Atskaite par 4. periodu (01.12.2011.–30.04.2012.)

Atskaite par 3. periodu (01.07.2011.–30.11.2011.) Atskaite par 3. periodu (01.07.2011.–30.11.2011.)

Atskaite par 2. periodu (01.04.2011.–30.06.2011.) Atskaite par 2. periodu (01.04.2011.–30.06.2011.)

Atskaite par 1. periodu (02.01.2011.–31.03.2011.) Atskaite par 1. periodu (02.01.2011.–31.03.2011.)

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038.

Projekta īstenotājs: Latvijas Koksnes ķīmijas institūts (vadošais partneris).

Citi projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, projektu īsteno Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts. 

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 02.11.2011.–30.12.2013. (36 mēneši).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 447 388 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 413 833 LVL un Latvijas Koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte kopā (7,5%) – 33 555 LVL.

Projekta mērķis: Bioetanola ieguves tehnoloģijas efektivitātes paaugstināšana un tā negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana. Jauna bezatlikuma tehnoloģijas izstrāde bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksni.

Projekta kopsavilkums:
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1.Pētniecība:
1.1. Koksnes priekšapstrādes pētījumi;
1.2. Bioetanola iegūšanas pētījumi;
1.3. Lignīna atlikuma izmantošana;
1.4. Bezatlikuma tehnoloģijas izstrāde bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes;
2.Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3.Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta jauna bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes; izstrādāta jauna tehnoloģija substrātu iegūšanai; uzlabota celulozes enzimātiskās hidrolīzes tehnoloģija; un uzlabota bioetanola raudzēšanas tehnoloģija.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006; Latvijas Universitāte; Rīgas Tehniskā universitāte, Ezermalas iela 6k, Rīga, LV-1014.

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors, Dr. habil. chem. Nikolajs Vederņikovs.

Pēdējās izmaiņas 04.02.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016