Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada oktobris – decembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris 

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada aprīlis-septembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada aprīlis–septembris

 

eraf_es-01.png
 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola – ražošana no atkritumiem»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0300/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/165

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Būvzinātnes centrs

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1. aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–28.02.2013 (27 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 261 467,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 241 856,00 LVL, RTU un «Vides risinājumu institūts» (7,5%) – 19 611,00 LVL

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt Latvijā pieejamas tehnoloģijas lauksaimniecības un vides atkritumu lietderīgai izmantošanai jaunas paaudzes biodegvielas ražošanai, tiecoties uz bezatkritumu tehnoloģiju.

Tehnoloģija būtu pēc iespējas lētāka un tādējādi pieejama daudziem Latvijas uzņēmējiem. Kā atkritumi ir domāti lauksaimniecības un kokrūpniecības atkritumi dažādu nezāļu un skaidu veidā, no kuriem iespējams iegūt biobutanolu. Kā vides atkritumi domāti izskalotās aļģes, ko var izmantot biodīzeļa ražošanā, bet procesa pārpalikumus – butanola fermentācijai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Biobutanola no vides un kokrūpniecības atkritumiem iegūšana;
2. Celulolītisko enzīmu ražošana un ekstrakta pagatavošana;
3. Membrānu bioreaktoru pielietojums fermentācijas un hidrolīzes procesos (i) membrānu bioreaktora izstrāde;
4. Metodoloģijas izstrāde biobutanola ražošanas tehnoloģijai izmantojamo izejmateriālu – aļģu un zālaugu (nezāles, latvāņi) sabiedrību – identifikācijai un apjoma novērtējumam, izmantojot ar aviāciju iegūtus lāzerskenēšanas un hiperspektrālos datus.

Aktivitātes ietver metodoloģijas izstrādi, tehnoloģijas prototipu izstrādi, starptautiski atzītas zinātniskās publikācijas, kā arī viena starptautiska patenta pieteikumu. Projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija biodegvielas – biobutanola ražošanai no atkritumiem, kas būs daudz lētāka un tādējādi pieejama daudziem Latvijas uzņēmējiem.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Nodibinājums «Vides risinājumu institūts»

Zinātniskais vadītājs – Jānis Rubulis

Projekta vadītāja – Karīna Caunīte-Orupe

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2011.

Pēdējās izmaiņas 11.06.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016