Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris ERAF 1566 Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada jūlijs – septembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs ERAF Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris-decembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris-decembris

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada jūlijs-septembris DITF 18 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijs-septembris

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0008/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/018

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1. aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2011–30.12.2013 (33 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 97 943,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 90 597,00 LVL, RTU (7,5%) – 7 346,00 LVL

Projekta mērķis:
pilnveidot apdrošināšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu:

 • apdrošinājuma klientiem ekonomiski pieņemamus un ērtus pakalpojumus;
 • apdrošinātājiem efektīvus un drošus pakalpojumu risinājumus.    

Projekta kopsavilkums

Projekta ieviešanas laikā tiks veikti pētījumi:

 • informātikā (prioritātes virziens): sistēmu analīzes un aktuārtehnoloģiju metožu un Tīmekļa tehnoloģiju pielietošanā;
 • datorzinātnē: intelektuālo sistēmu teorijā;
 • matemātikā: matemātiskā statistikā un modelēšanā;
 • vadībzinātnē un apdrošināšanā: uzņēmējdarbības vadības modeļos un riska novērtēšanā.
 • Izstrādātas regresijas un klasifikācijas metodes var būt izmantotas citās nozarēs,  veidojot ar tām sinerģiju (agrobiotehnoloģija, enerģētika u. c.).

Projekta ietvaros paredzētās šādas aktivitātes:

 • stāvokļa analīze informācijas tehnoloģiju pielietošanā apdrošināšanas jomā;
 • multi-aģentos  un Tīmekļa tehnoloģijas sakņotas AIS uzbūves  metodoloģijas izstrāde;
 • Apdrošināšanas Informācijas sistēmas prototipa izstrāde, mēģinājuma ekspluatācija un dokumentēšana;
 • publicitātes pasākumi.

Pētījumu sinerģiskie rezultāti (modeļi, metodes, risinājumi) tiks izmantoti lai sasniegtu projekta specifisko mērķi: izstrādātu apdrošināšanas informācijas sistēmas (AIS) prototipu, kas pilnveidos apdrošināšanas procesu.

Projekta īstenošanas vieta – Meža iela 1, Rīga, LV-1048.

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Leonīds Novickis

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 14.04.2011.

Pēdējās izmaiņas 10.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016