Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Paveiktais projektā līdz 2013. gada decembrim Paveiktais projektā līdz 2013. gada decembrim

1519 publicitate lidz novembris 2013 Paveiktais projektā līdz 2013. gada novembrim

Paveiktais projektā līdz 2013. gada augustam Paveiktais projektā līdz 2013. gada augustam

Paveiktais projektā līdz 2013.gada maijam Paveiktais projektā līdz 2013. gada maijam

Jaunākie notikumi projektā līdz 2013. gada februārim Jaunākie notikumi projektā līdz 2013. gada februārim

Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada novembrim Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada novembrim

Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada augustam Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada augustam

Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada maijam Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada maijam

Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada februārim Jaunākie notikumi projektā līdz 2012. gada februārim

Jaunākie notikumi projektā līdz 2011. gada novembrim Jaunākie notikumi projektā līdz 2011. gada novembrim

1519 publicitate Jaunākie notikumi projektā līdz 2011. gada augustam

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Modulāra lēngaitas elektroģeneratora izstrāde vēja turbīnām»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Nr. 2010/0215/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/039

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Darbības programma un aktivitāte: prioritāte 2.1. Zinātne un inovācijas, pasākums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība, aktivitāte 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Projekta īstenošanas periods: no 01.03.2010.–31.12.2013. (mēneši).

Projekta kopējais  finansējums: 268360,00 LVL, ERAF – 92,5%, privātais finansējums – 4,65%, cits publiskais finansējums – 2,85 %

Projekta vispārīgais mērķis: elektroenerģijas ražošanas efektivitātes palielināšana pie maziem vēja ātrumiem, vēja enerģijas izmantošanas reģionu paplašināšana, individuālo elektroenerģijas ražotāju iesaiste energosistēmā, privāto patērētāju enerģētiskās neatkarības attīstība.

Projekta specifiskais mērķis: izstrādāt jauna tipa modulāru lēngaitas ģeneratoru vēja iekārtām ar integrētu energoelektronikas pārveidotāju, izstrādāt jaunu ģeneratora magnētisko sistēmu un jaunu modulāru lēngaitas ģeneratoru ražošanas tehnoloģiju, kurā tiktu izmantoti kompozītmateriāli.

Projekta aktivitātes:
1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā izstrāde un tehniskā priekšizpēte):
1.1. Lēngaitas ģeneratora izstrāde;
1.2. Energoelektronikas pārveidotāja izstrāde;
1.3. Integrētās sistēmas pārbaude;
1.4. Projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

  • Jauns produkts: Projekta ietvaros plānots izstrādāt modulāru lēngaitas ģeneratoru vēja iekārtām ar integrētu energoelektronikas pārveidotāju. Ģeneratora darbība balstās uz elektromagnētisko indukciju, taču no klasiskajiem ģeneratoriem tas atšķiras ar magnētisko sistēmu. Ģeneratorā integrētais energoelktronikas pārveidotājs nodrošina patērētājam nepieciešamos izejas enerģētiskos parametrus. Augstā iekārtas integrācijas pakāpe ļauj samazināt tās izmērus un ražošanas izmaksas, un palielināt tās efektivitāti.
  • Jauna tehnoloģija: Projekta ietvaros plānots izstrādāt jaunu modulāru lēngaitas ģeneratora ražošanas tehnoloģiju, kurā tiek izmantoti kompozītmateriāli. Principiāli jauna magnētiskā sistēma ļauj izmantot nemagnētiskos materiālus ģeneratora ražošanai, kā rezultātā tiks izstrādāta jauna ģeneratora tehnoloģija.
  • Intelektuālā īpašuma objekts: Projekta ietvaros plānots izstrādāt jaunu ģeneratora magnētisko sistēmu, kuras darbība, tāpat kā klasiskajiem ģeneratoriem, balstās uz elektromagnētisko indukciju. Jaunums ir tas, ka galvenā magnetizācijas plūsma pārvietojas nevis aksiālā, bet radiālā virzienā attiecībā pret statora spolēm.

Projekta īstenošanas vieta – Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010, Latvija

Projekta zinātniskais vadītājs Dr. sc. ing. Alvis Sokolovs

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 07.06.2011.

Pēdējās izmaiņas 09.05.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016