Rīgas Tehniskā universitāte

Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie ESF projekti
Aktuālie ESF projekti
esf_es-02.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums:
«Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei»  

Projekta nosaukums:
«Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai» 

Projekta nosaukums:
«Lietojumu balstīta datu grafiska un semantiska apstrādes un analīzes tehnoloģija» 

Projekta nosaukums:
«Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām»

Projekta nosaukums:
«Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem»

Projekta nosaukums:
«Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte» 

Projekta nosaukums:
«Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi» 

Projekta nosaukums:
«Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai»

Projekta nosaukums:
«Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs»

Projekta nosaukums:
«Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi»

Projekta nosaukums:
«Uz nestriktās loģikas principiem balstītu matemātisku struktūru lietojumi telekomunikāciju tīklu projektēšanas un resursu vadības tehnoloģiju attīstībai» 

Projekta nosaukums:
«Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrāde»

Projekta nosaukums:
«Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās»

Projekta nosaukums:
«Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošani»  

Projekta nosaukums:
«Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai»  

Projekta nosaukums:
«Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei»

Projekta nosaukums:
«Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai»

Projekta nosaukums:
«Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana»  

Projekta nosaukums:
«Jaunie «gudrie» nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām»

Projekta nosaukums:
«Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība»

Pēdējās izmaiņas 30.08.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013