Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

aic_nap_esf.jpg

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas. Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Pilotakreditaciju istenosana 12 augstakas izglitibas institucijas.pdf ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās.

Akadēmiskā informācijas centra seminārs - Tendences studiju programmu pilnveidē Akadēmiskā informācijas centra seminārs - "Tendences studiju programmu pilnveidē"

Akadēmiskā informācijas centra seminārs Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts Akadēmiskā informācijas centra seminārs - "Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts"

Seminārs 08.02.2018 Akadēmiskās informācijas centra seminārs "Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā"

AIC uznemts EQAR 13.12.2018 Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR)

Projekta nosaukums: «Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei»

Rīgas Tehniskā universitāte ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta «Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei» īstenošanā.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām, aģentūra būs EQAR dalībniece, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem.

Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Akreditācijas aģentūras stratēģijas izstrāde un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
  • Pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās
  • Akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze
  • E-platformas izstrāde akreditācijas procesam un augstākās izglītības kvalitātes monitoringam
  • Apmācības un semināri ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos
  • Dalība Eiropas asociācijās un citās starptautiskajās organizācijās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā

Projekta partneri:
1. Augstākās izglītības padome
2. Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs
3. Banku augstskola
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Baltijas Starptautiskā akadēmija» 5. Daugavpils Universitāte
6. Liepājas Universitāte
7. Latvijas Universitāte
8. Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža
9. Rīgas Aeronavigācijas institūts
10. Rīgas Celtniecības koledža
11. Rīgas Stradiņa universitāte
12. Rīgas Tehniskā universitāte
13. Ventspils Augstskola
14. Vidzemes augstskola

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2016.–07.09.2019.

Projekta kontakpersona: Uģis Citskovskis

Pēdējās izmaiņas 30.08.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016