Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

esf_es-02.png

 Paveiktais projekta ietvaros RTU no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 31. augustam Paveiktais projekta ietvaros RTU no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada 31. augustam 199.38 Kb

1776 Jaunākie notikumi projektā: 01.03.2015.-31.05.2015. Jaunākie notikumi projektā: 01.03.2015.-31.05.2015. 197.29 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. Jaunākie notikumi projektā: 01.12.2014.-28.02.2015. 199.48 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 29.08.2014.-28.11.2014. Jaunākie notikumi projektā: 29.08.2014.-28.11.2014. 160.67 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 29.05.2014.-28.08.2014. Jaunākie notikumi projektā: 29.05.2014.-28.08.2014. 160.35 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 01.03.2014.-28.05.2014. Jaunākie notikumi projektā: 01.03.2014.-28.05.2014. 159.76 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 01.12.2013.-28.02.2014. Jaunākie notikumi projektā: 01.12.2013.-28.02.2014. 162.04 Kb

Projekta nosaukums: «Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0064/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/050

Projekta īstenotāji: Vadošais partneris – Fizikālās enerģētikas institūts, partneris - Rīgas Tehniskā universitāte (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina un tehnoloģiju institūts) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra «Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts»

Projekta administrētājs: Fizikālās enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2013. līdz 31.08.2015 (21 mēnesis).

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 988,06 t. sk. publiskais finansējums  496 992,08 EUR (99.80%), Fizikālās enerģētikas institūta un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 995,98 (0.20%).

Projekta vispārīgais mērķis

Esošā situācija Zinātnes jomā Latvijā nerada labvēlīgu vidi jauno zinātnieku piesaistei kvalitatīvam zinātniskajam darbam. Ņemot vērā, ka patlaban zinātnieku lielākais īpatsvars ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, īpaši aktuāla ir jauno zinātnieku piesaiste. Šis projekts rada iespēju papildināt FEI un sadarbības partneru LLU LTZI un RTU zinātnisko personālu ar jauniem darbiniekiem, kuri var darboties zinātniskajā institūcijā ģenerējot idejas inovatīvu tehnoloģiju un produktu radīšanai.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis

Paaugstināt energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitāti ēkās energoapgādē, izvērtējot vietējo energoresursu (saules un biomasas) un to kombinācijas potenciālu risinot siltuma un aukstuma apgādes problēmas. Pētījumi tiks veikti divos virzienos – saules enerģijas dzesēšanas sistēmas tehnoloģijas uzlabošana un pielāgošana Latvijas apstākļiem un kaņepāju maisījuma plātņu izejmateriāla izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde. Projekta rezultātā tiks apvienoti abi pētījuma virzieni, izveidojot inovatīvu tehnoloģiju siltuma un aukstuma ražošanai un saglabāšanai.   

Projekta kopsavilkums

Realizējot pieteikto projektu, tiks izgatavota pilotiekārta aukstumu ražošanai, kas darbojas izmantojot saules enerģiju. Iekārtu paredzēts uzstādīt un ekspluatēt laboratorijas apstākļos, lai pilnveidotu tehnoloģiju un iekārtu konstrukcijas risinājumus. Projekta ietvaros tiks izstrādāta kaņepāju izejvielas novākšanas, žāvēšanas, izejmateriāla sagatavošanas un plātņu izgatavošanas tehnoloģija, kā arī dažāda blīvuma fermentētās un sausās smalcinātās kaņepju masas plātnes mēbeļu, celtniecības konstrukciju izgatavošanai un izolācijai.

Projekta rezultātā tiks apvienoti abi pētījuma virzieni, izveidojot inovatīvu tehnoloģiju siltuma un aukstuma ražošanai un saglabāšanai. Jaunā produkta izgatavošanas procesā (kaņepju kaltēšanā) paredzēts izmantot saules siltuma un aukstumu ražojošo pilotiekārtu. Kā arī jauno produktu izmantot aukstuma saglabāšanai, izmantojot inovatīvo siltumizolācijas materiālu, lai palielinātu siltumnoturību.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1.    Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2.    Pētniecība:

2.1. Kaņepju stiebru masas novākšanas, transportēšanas, glabāšanas un žāvēšanas tehnoloģijas pamatojums.

2.2. Izgatavošanas tehnoloģijas pētījumi un pamatojums.

2.3. Plātņu paraugu testēšana.

2.4. Publikāciju sagatavošana.

2.5. Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde un pilnveidošana siltuma un aukstuma ražošanai izmantojot saules enerģiju, iekārtas uzstādīšana un testēšana.

2.6. Rezultātu apkopošana un pilotsistēmas tehnisko parametru uzlabošana.

2.7. Metodiskā materiāla izstrāde «Inovatīvas tehnoloģijas siltuma un aukstuma ieguvei un jaunu produktu ražošanai, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus.».

3.    Jaunu darba vietu izveide.

Sīkāka informācija par projekta īstenošanu: http://5.179.30.125/fei/EU-funds/ESF_1112_2karta_proj_050_info.pdf.

Projekta īstenošanas vieta – Fizikālās enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte  

Zinātniskā vadītāja Rīgas Tehniskajā universitātē – Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016