Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
esf_es-02.png

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2.  aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 728.00 LVL, t.  sk. ESF finansējums 315 209.00 LVL (90.13%), valsts budžeta finansējums 33 818.00 LVL (9.67%), Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes finansējums 701.000 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta mērķis ir veikt cilvēkresursu piesaisti, radot papildu darba vietas 6,27 PLE izteiksmē un izveidojot strapdisciplināru zinātnisko grupu jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ar augstu pievienoto vērtību radīšanā nanostrukturētu kaulu implantu veidojošu kompozītmateriālu izstrādei ar antibakteriālām un pretosteoporozes īpašībām. Šādi materiāli nodrošinātu bojāto kaulaudu fiksāciju un atjaunošanu, vienlaicīgi novēršot infekciju risku un radot profilaktisku vai ārstniecisku iedarbību uz osteoporozes  skartajiem  kaulaudiem. Projekta pētniecības tematika atbilst tādiem valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, kā inovatīvie materiāli un tehnoloģijas un sabiedrības veselība.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, sagatavot un iesniegt vismaz četrus oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem, izstrādāt divas jaunas, inovatīvas tehnoloģijas nanostrukturētu kaulu implantu kompozītmateriālu ieguvei un pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darbavietas Rīgas Tehniskajā universitātē vismaz trīs piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide:
1.1. Jaunu darba vietu izveide;
1.2. Saglabātās darbavietas divus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

2. Pētniecība:
2.1. Publikāciju sagatavošana un iesniegšana;
2.2. Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem;
2.3. Tehnoloģijas izstrāde nanostrukturētu kaulu implantus veidojošu kompozītmateriālu ieguvei ar antibakteriālām īpašībām;
2.4. Tehnoloģijas izstrāde nanostrukturētu kaulu implantus veidojošu kompozītmateriālu ieguvei ar pretosteoporozes īpašībām.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātniskais vadītājs – Līga Bērziņa-Cimdiņa

Projekta vadītāja – Arta Čakša-Lapsiņa

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 22.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016