Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

esf_es-02.pngProjekta nosaukums: «Lietojumu balstīta datu grafiska un semantiska apstrādes un analīzes tehnoloģija»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0005/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/049

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei»

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013. līdz 31.08.2015. (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: EUR 498 003.71, t. sk. ESF finansējums EUR 448 850.60 (90.13%), Valsts budžeta finansējums EUR 48 155.68 (9.67%), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts un  Rīgas Tehniskās universitātes finansējums EUR 997. 43 (0.20%).

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā un Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju institūtā, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku, izveidot starpdisciplināru zinatnisko grupu, kas veic pētījumus viedo pilsētu attīstības jomā, īpašu uzmanību veltot datu pārraidei un ieguvei.

Pētījumi tiks veikti informātikas jomā, kas atbilst vienam no valsts prioritārajiem zinātnes virzienam - Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas. Īstenotajām zinātniskajām darbībām nebūs saimniecisks raksturs.

Galvenās aktivitātes:

  • jaunas zinātniskas grupas izveidošana,
  • tehnoloģijas izstrāde un aprobācija,
  • starptautisku zinātnisku publikāciju sagatavošana.

Galvenie rezultāti: tiek īstenota cilvēkresursu piesaiste zinātnei, izveidojot jaunu zinātnisku grupu (kopējais PLE – 6,89) – piesaistīti 10 jaunie zinātnieki (5,54 PLE izteiksmē) un 2 ārvalstu zinātnieki (0,7 PLE izteiksmē). Projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāta jauna tehnoloģija un sagatavotas 6 publikācijas. Projekta kopējais PLE – 6,89.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Projekta sadarbības partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Telekomunikāciju institūts

Zinātniskais vadītājs – Jans Jeļinskis

Projekta vadītāja – Madara Saulesleja

Pēdējās izmaiņas 14.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016