Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
 
esf_es-02.png
 
 
 
 
 

 

Projekta nosaukums: «Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016

Projekta īstenotājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013. līdz 31.08.2015. (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 999.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 323 644.00 LVL (90.13%), Valsts budžeta finansējums 25 305.00 LVL (9.67%), Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 1050.00 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei, Elektronikas un datorzinātņu institūtā un Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju institūtā, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku, izveidot starpdisciplināru zinatnisko grupu, kas veic pētījumus viedo pilsētu attīstības jomā, īpašu uzmanību veltot datu pārraidei un ieguvei.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, izstrādāt elastīgu optisko piekļuves tīklu topoloģijas prototipu, izstrādāt jaunu tehnoloģiju par aktīvo optisko piekļuves tīklu ar viļņgarumdales blīvēto risinājumu (WDM-AON tegnoloģiju) sagatavot un iesniegt vismaz četrus oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Jaunas zinātniskās grupas izveide;

2. Pētniecība:
2.1. Pētījums par viedo pilsētu datu ieguves pieejām;
2.2. Pētījums par elastīgu optisko piekļuves tīklu topoloģiju;
2.3. Pētījums par kvalitatīvu nepārtrauktu informācijas apjoma pieauguma pārraidi.
2.4. Publikāciju sagatavošana;

3. Projekta vadība un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts

Projekta sadarbības partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūts

Zinātniskais vadītājs – Jurģis Poriņš

Projekta vadītāja – Madara Saulesleja

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 17.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016