Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
esf_es-02.png
 
 
 
 
 
 
 

Projekta nosaukums: «Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0012/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/051

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikācijas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013. līdz 31.08.2015. (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 999.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 323 644.00 LVL (90.13%), Valsts budžeta finansējums 25 305.00 LVL (9.67%), Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts» finansējums 594.00 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei Rīgas Tehniskajā universitātē, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu liela apjoma datu pārraidei, pārvaldīšanai, un apstrādei (IKT virzienā), piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, sagatavot un iesniegt vismaz piecus oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem, izstrādāt divus jaunus produktus – pilnīgi optiskais pārveidotājs – savienotājs/sazarotājs, aģent-oerientēta programmatūra liela apjoma datu pārraides pārvaldībai, izstrādāt jaunu ŠOPS tehnoloģiju ar kombinēto vilngarumdales blīvēto risinājumu, un pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt darbavietas Rīgas Tehniskajā universitātē vismaz trīs piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide:
1.1. Jaunu darba vietu izveide;
1.2. Saglabātās darbavietas divus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

2. Pētniecība:
2.1. Pētījums par pilnīgi optisko pārveidotāju-savienotāju/sazarotāju;
2.2. Pētījums par kombinēto viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģiju;
2.3. Pētījums par aģent orientētas programmatūras izmantošanu liela apjoma datu pieprasījumu apstrādei;
2.4. Publikāciju sagatavošana.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts»

Zinātniskais vadītājs – Vjačeslavs Bobrovs

Projekta vadītāja – Madara Saulesleja

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 17.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016