Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
esf_es-02.png

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Jaunie «gudrie» nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Mehānikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2.  aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 329 951.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 297 385.00 LVL (90.13%), valsts budžeta finansējums 31 906.00 LVL (9.67%), Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes aģentūra «LU Polimēru mehānikas institūta» finansējums 660.000 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir papildu cilvēkresursu piesaiste zinātnei un zinātnisko pētījumu veikšana atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem (t. i. Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība)), izveidojot jaunu zinātnisko grupu un radot jaunas darba vietas.

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Fizikālās Enerģētikas institūtu Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra (tai skaitā transporta un mašīnbūves apakšcentra attīstība) ietvaros īstenos zinātnisko starpdisciplināro pētniecības projektu enerģētikas jomā (Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība) virzienā), izveidojot jaunu zinātnisko grupu.

Kopumā projektā plānotās aktivitātes tieši saskan ar 1.1.1.2. aktivitātes «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei» (otrā kārta) mērķiem un veicinās šīs aktivitātes paredzamo rezultātu sasniegšanu, jo paredz zinātniskās grupas izveidošanu un zinātniskās pētniecības veikšanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, nodrošinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei un jaunu darba vietu izveidi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2. Pētniecība:
2.1. Jaunie fibroasfaltbetoni ar konkurētspējīgo cenu un krietni augstākām ekspluatācijas īpašībām;
2.2. Jaunie austās stiprības fibrobetoni ar «mikro» un «nano» piedevām un armējumu;
2.3. Fibrobetoni ar «gudro» materiālu funkciju-spēju sniegt informāciju par bojājumu uzkrāšanos un atjaunot materiāla nestspēju sabrukšanas stadijā;
2.4. Matemātikas optimizācijas jaunie modeļi orientētie uz «nano» un «gudro» kompozīto materiālu īpašību uzlabošanu.

3. Jaunu darba vietu izveide.

4. Darba vietu saglabāšana.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Universitātes aģentūra «LU Polimēru mehānikas institūts»

Zinātniskais vadītājs – Andrejs Krasņikovs

Projekta vadītāja – Vineta Fortiņa

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 12.02.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016