Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

logo-test-4-sme.jpg

Projekts: TEST-4-SME: Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai (TEST-4-SME: Laboratory Network for Testing of Environmental Products)

Projektu finansiāli atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.

Projekta kopējais budžets: 1 780 000,00 EUR, t. sk. RTU projekta budžeta daļa – 285 000,00 EUR.

Projekta norise: 10.2017.-09.2020.

Vadošais partneris: Tartu Observatory, Igaunija

Partneri:
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Latvijas Universitāte, Latvija
Ventspils Augstskola, Latvija
University of Tartu, Igaunija
Applied Research Institute for Prospective Technologies, Lietuva
Centria University of Applied Sciences, Somija
Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Vācija
JSC Modern E-Technologies, Lietuva

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūru un to lietotāju kapacitāti Baltijas jūras reģionā, lai veicinātu inovāciju ieviešanu tirgū.

Aktivitātes:
Galvenās projekta aktivitātes ietver inovatīva atbalsta tīkla izveidi Baltijas jūras reģionā, kurā apvienotas pētniecības institūcijas un laboratorijas. Projekta partneri konsultēs un apmācīs uzņēmumu darbiniekus, dalīsies savās zināšanās tīkla ietvaros, kā arī uzlabos testēšanas kvalitāti un efektivitāti, lai paātrinātu elektronikas produktu attīstību un ieviešanu pasaules tirgū. Testi agrīnajā stadijā palīdz novērst neveiksmes vēlākos posmos, tādējādi uzlabojot izmaksu efektivitāti. Projekta pakalpojumus pilotprojekta ietvaros praksē pārbaudīs septiņi uzņēmumi.

Sagaidāmais rezultāts:
Izveidots inovatīvs atbalsta tīkls Baltijas jūras reģiona elektronikas uzņēmumiem, kura ietvaros tiek veikta uzņēmumu konsultēšana, rūpīga produktu prototipu testēšana un apstiprināta atbilstība starptautiskajiem standartiem. Sagaidāms, ka projekta rezultātā pieaugs to uzņēmumu īpatsvars, kas spēs ražot un pārdot standartiem atbilstošus inovatīvus elektronikas produktus, tādejādi radot augstākas pievienotās vērtības izstrādājumus.

RTU projektu RTU īsteno:
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
www.videszinatne.lv

RTU projekta zinātniskā vadītāja: Dr. sc. ing. asoc. profesore Jūlija Gušča
E-pasts: julija.guscabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949rtu.lv

Saite uz projekta galveno mājaslapu:
http://projects.interreg-baltic.eu/projects/test-4-sme-107.html

Pēdējās izmaiņas 28.04.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016