Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

logo_interreg.jpg

Projekts: Act Now: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās (Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities)
Projektu finansiāli atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma.

Projekta kopējais budžets: 4 050 192,96 EUR t.sk. RTU projekta budžeta daļa – 189.398,53 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 10.2017.–09.2020.

Projekta vadošais partneris: Magistrate of the City of Bremerhaven, Vācija

Projekta partneri:

 • Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
 • Gulbene novada dome, Latvija
 • Magistrate of the City of Bremerhaven, Vācija
 • Leuphana University Lüneburg, Vācija
 • Renewable Energies Agency (AEE), Vācija
 • Europe University Flensburg, Vācija
 • Energy agency for South East Sweden, Zviedrija
 • Trolleybus Communication Enterprise Ltd., Polija
 • Municipality of Gdynia, Polija
 • The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Polija
 • Centria University of Applied Sciences Ltd., Somija
 • Association of Ylivieska Region, Somija
 • ProjectZero, Dānija
 • Silute District Municipality Administration, Lietuva
 • CivittaUAB, Lietuva
 • Elva Municipality, Igaunija
 • South-Estonian Centre of Renewable Energy (MTÜ LETEK), Igaunija
 • Immanuel Kant University Kaliningrad, Krievija

Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir izveidot vienotu energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstināt pašvaldību darbinieku kapacitāti enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā.

Projekta aktivitātes Vietējās pašvaldības spēlē galveno lomu ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Tās sniedz labu piemēru un veicina efektīvāku energosistēmu ieviešanu tirgū, kas, savukārt, stimulē iedzīvotājus ieguldīt un paaugstināt energoefektivitāti arī privātajās ēkās. Projekta laikā tiks izveidota vienota energopārvaldības sistēma enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstināta pašvaldību darbinieku kapacitāte enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā.

Sagaidāmais rezultāts: Šī projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkās, izmantojot energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstināta pašvaldību darbinieku zināšanas energopārvaldības un investīciju plānošanas jomā.

Projektu RTU īsteno:
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
https://videszinatne.rtu.lv/

RTU projekta zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. asoc. profesors Francesco Romagnoli
E-pasts: francesco.romagnolibf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949rtu.lv

Saite uz projekta galveno mājaslapu
https://videszinatne.rtu.lv/zinatne/projekti-un-petijumi/act-now/

Pēdējās izmaiņas 04.06.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018